„Без разхищение – с голямо намаление“

„Без разхищение – с голямо намаление“ е новата инициатива на Лидл България за ограничаване разхищението на храна

Българската хранителна банка, партньор на инициативата, посочва, че по данни на Европейската комисия средногодишното количество на разхищаваната храна у нас е между 88 и 90 кг. на човек

Лидл България е първата хранителна верига у нас, която започва кампания срещу разхищението на храна. За целта компанията въвежда цялостен подход за управление на темата, който интегрира процесите от внимателното планиране и оптимизация на нужните количества, през намаляване на цените на хранителните продукти с наближаваща дата на изтичане срока им на годност и специалното им позициониране в магазините. 30% е намалението на хранителни продукти, чийто срок на годност изтича след няколко дни, а 50% – в последния ден от срока на годност на храната. За удобство на клиентите, на специално предназначените места за съхранение, обозначени със слогана „Без разхищение – с голямо намаление“, те ще могат да открият намалените продукти, напълно годни и безопасни за консумация, като прясно месо, охладени продукти, хляб и опаковани плодове и зеленчуци. По този начин инициативата има за цел да насърчи клиентите на Lidl към отговорно отношение по темата за разхищението на храна.

Инициативата се подкрепя от Българска хранителна банка, с която Лидл България партнира от 2017 г. насам. Българската хранителна банка е първата организация у нас, която в съответствие с всички стандарти за безопасност на храните събира и складира дарени хранителни продукти с кратък срок на годност, за да ги разпределя до хора в нужда. По данни на Евростат за България, предоставени от БХБ, близо 1,6 милиона българи се издържат с по-малко от 413 лв. на член на домакинството. Въпреки това у нас се разхищават средногодишно между 88 и 90 кг. храна на човек, посочва БХБ, според данни на изследване на Европейската комисия.

„Тези цифри ни дават основание да вярваме, че подобна инициатива има смисъл и ще насочи общественото внимание върху реален проблем, който засяга всеки човек, и неговото решение е именно в ръцете на всеки от нас. Като отговорна компания прилагаме от години стройна система и процеси, доказали своята ефективност за намаляване разхищението на храна – от ежедневното планиране и поръчка на продуктите до оптимизирането на логистичните процеси и сътрудничеството ни с неправителствения сектор. Като надграждане на всички процеси до момента стартираме тази инициатива с цел още по-ефективно управление на темата за разхищението на храна.“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.
По данни на Европейската федерация на хранителните банки, предоставени от БХБ, най-голям дял храна се разхищава от домакинствата (53%) и преработвателната промишленост (19%), следвани от първичното производство на храни – 11%, общественото хранене (ресторанти, кетъринг услуги и други форми на приготвяне на храна извън домакинствата) – 12% и търговията (на едро и дребно) – 5%.

“Приветстваме инициативата на Лидл България да насочи вниманието към разхищаването на храна, като предложи на своите клиенти конкретни мерки за ограничаването му. Днес, в условията на новото „нормално“, в което живеем, сме принудени да бъдем по-отговорни и по-пестеливи към храната, която купуваме, и да гледаме на оползотворяването й като добра възможност да я консумираме навреме или да я споделим с човек в нужда. Промяната зависи от всеки от нас като потребители и започва от домашния ни хладилник. Българската хранителна банка също ще продължи да бъде партньор на отговорния бизнес и да работи всеки ден за това излишната храна бързо да достига до нуждаещите се, вместо да се превръща в отпадък“, каза Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка

С тази инициатива Лидл България продължава да следва дългосрочната си стратегия за устойчиво развитие, която отразява стремежа на компанията да е отговорна във всичко, което прави, допринасяйки за по-добър живот.