Всяка минута Нестле България пести по 165 литра вода в производствената си дейност

Спестената вода от Фабриката в София е достатъчна за 600 домакинства за 1 календарна година

На специално събитие по случай Международния ден на водата във фабриката си в  София Нестле България представи добрите си производствени практики в посока опазване на водните ресурси, както и резултатите, постигнати през последните години с цел намаляване употребата на питейната вода в производството. Като един от най големите стратегически инвеститори в хранителната индустрия в България, през 25-годишната си история в България Нестле инвестира в иновативни технологии и подобрения в своите фабрики, дистрибуционни центрове и административни офиси. Компанията работи и със силен фокус върху отговорното използване на природните ресурси, като благодарение на тези инвестиции е намалила потреблението си на вода с близо 60% спрямо 2010 г., пестейки над 87236 м³ вода годишно или по 165 литра вода за всяка минута. Спестеното се равнява на консумацията на питейна вода на 600 четиричленни семейства в продължение на една година.

“Като част от глобалните ангажименти на Нестле до 2030 г. компанията цели да има нулево въздействие върху околната среда. Това ще бъде постигнато чрез намаляване на консумацията на вода, вредните газови емисии и изхвърлянето на отпадъци. Нестле се ангажира да сертифицира всички фабрики на Групата с международния стандарт на Алианс за управление на водите (AWS) до 2025 г. Първите фабрики на Нестле вече бяха успешно сертифицирани.”, сподели Емануел Артур, изпълнителен директор на Нестле България.

„Щастлив съм да бъда тук в навечерието на Международния ден на водата и заедно да поставим акцент върху индивидуалната отговорност на всеки един от нас за съхранението на водните ресурси. Нестле България, като сериозен икономически фактор, доказва, че в производството може да използва устойчиво водите и е пример за ресурсна ефективност и изпълнение на европейските препоръки за кръгова икономика и отговорно отношение към околната среда.“, сподели Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите. Към събитието се присъединиха и Столична община в лицето на Антония Новакова, началник отдел „Климат и енергия”, Изпълнителна агенция по околна среда в лицето на Георги Балчев, изпълнителен директор на агенцията, инж. Ирена Петкова, директор на Регионална инспекция по околната среда и водите и Теодора Петрова от Софийска вода АД, за да подчертаят важността на темата за опазването на водните ресурси.

Над 50% от тези спестявания на вода са постигнати благодарение на използването на затворени цикли, които използват охлаждащата вода многократно, вместо тя да се изхвърля в канализацията. След преминаването на водата през машината тя се охлажда повторно и отново се отвежда към оборудването. Двуролковият рифайнер за крем, инсталиран през 2016 г., е един от примерите за инвестиция в опазването на водните ресурси. По данни на производителя машината се нуждае от 2.6м³/ч (2600 литра/час) за охлаждане. Първоначално машината е работела с питейна вода, която след първично преминаване през нея се изхвърля в канализацията. След инсталирането на затворения цикъл машината се охлажда с една и съща оборотна вода. През 2018 г. рифайнерът е бил в работен режим 2524 часа, през които, ако липсваше този затворен цикъл, биха били изхабени повече от 6565м³ вода.

Нестле България следва неотлъчно своята политика за корпоративно-социална отговорност, насочена към устойчивото инвестиране и развитие на бизнеса и през 2019 планира да надгради постигнатите резултати, като работи в посока оптимизиране на циклите за индустриална охлаждаща вода. Целта на компанията е да намали консумацията й с още 4%, което ще спомогне допълнително за опазване на околната среда.