ТОВА СМЕ НИЕ

АВТОРИ
Венета МЛАДЕНОВА, Дарина ЦОНКОВА, д-р Неделка МИТРЕВА,
д-р Николай ТИВЧЕВ, д-р Цветан ПЕШЕВ,
Ивайло ТОДОРОВ, Иво ИВАНОВ, Илко СЛАВЧЕВ, 
Марина ЯВОРОВА,
Марин ХУБЕНОВ–МЪРФИ, 
Митка ХИТРОВА, Михайлина НИКЛЕВА–МИШЕЛ,
Нели ЦОНЕВА, Райна АНГЕЛОВА, Роза ГЕОРГИЕВА,
Симеон ВЕДЕВ, Траян КОЯНКОВ
СЧЕТОВОДСТВО
Надя ГЕОРГИЕВА office@bela.bg
ИЗДАВА ДАКС МЕДИЯ АД
ПРЕЗИДЕНТ
Манол ВЕЛЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Марияна ПЧЕЛИНСКА m.pchelinska@bela.bg
ТОВА E НАШИЯТ НОВ АДРЕС
гр. София, ул. „Славянска“ 29, ет. 4
тел.: 02/ 943-39-30, 943-45-48
           
ISSN 1311 7084
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали