Екопак България и Avon заедно за зелено утре

Екопак България и Avon обявяват съвместното си партньорство. Козметичната компания и екологическото дружество стартират съвместната кампания „Заедно за зелено утре“, която има за основна цел да насърчи разделното събиране на отпадъци от опаковки и да запознае повече хора с ползите от него. Кампанията е част от националната инициатива на Екопак България „Заедно за природата“, която стратира в началото на 2017г.

Целта е да се създаде своеобразно обединение на бизнеса в подкрепа на една обща кауза, която да достигне до широк кръг от потребители на опаковани стоки. Към кампанията се присъединеха над 40 български и мултинационални компании, които се включиха в популяризирането на разделното събиране на отпадъци сред потребителите и опазването на околната среда. Всички тези компании са членове на Екопак България и благодарение на техните усилия и финансова подкрепа, организацията управлява най- разпространената система за разделно събиране на отпадъци в България.

В рамките на кампанията „Заедно за зелено утре“ Екопак България и Avon планират множество съвместни активности, насочени към популяризирането на предимствата на разделното събиране, съхранението на природните ресурси, запазване на мястото на живеене в чист и свеж вид с цел по-добро бъдеще и екологична образованост на младите. Екопак България бе и един от партньорите по време на благотворителния концерт „От любов към живота“, който бе организиран в подкрепа на жените с рак на гърдата.

Зелената кауза е добре позната за Avon. Сред популярните кампании срещу рака на гърдата и домашното насилие, които получават значителен обществен отзвук, Avon инициира и кампанията Зелени гори за красиво утре в партньорство със световните организации The Nature Conservancy и WWF. Благотворителната инициатива е насочена към съхранението на Атлантическата тропическа гора в Южна Америка, където близо 93% от територията е безвъзвратно изгубена. Тропическите гори са наричани „дробовете на земята“, защото помагат за пречистването на замърсения въздух. От Avon си поставят като цел да засадят 1 милион дървета в застрашената гора. 1 поръчан благотворителен продукт от зелената серия на Avon засажда 1 дърво.

В лицето на Avon, Екопак България открива перфектния партньор в своята кауза за зелено утре. Рециклирането на 1 тон хартия спазява от отсичане 13 дървета. Заедно Екопак България и Avon спасяват 1700 дървета годишно, припомняйки за тази добра практика на своите партньори и колеги и мотивирайки повече хора и компании да бъдат отговорни, да събират разделно и рециклират своите отпадъци.