За екологията – трета част

На тях им пука за боклука
 
от Мирослава ИВАНОВА
Снимки Фондация „АртЕкоСвят“
 
ноември 2009 г.
 
 
 
 
 
 
Правителствени политики за продължаването на екологичния прогрес“, „откриване на нови перспективи пред екологичните нововъведения“, „ефективно разпределение на ресурсите“… Ако трябва да продължим в стила на предходните изрази, то сега ще ви представим… нов подход в екологичното образование и възпитание на подрастващите.
Програма „Младежки алтернативи“ е проект на фондация „АртЕкоСвят“. Целта на програмата е чрез похватите на изкуството децата да вникнат в смисъла на екологичната идея за преработване на отпадъците. Учениците имат възможност да „преработят“ боклуците в изкуство. Програмата даде възможност на творците є да представят свои лични произведения в изложбата „Да ни пука за боклука“, която беше подредена в музея „Земята и хората“.
И когато стана дума за боклука, не е трудно да се досетим, че действието се развива в София, но похвалното в случая е, че проектът е финансиран от Столичната община. В програмата участват 228 деца от общо осем столични училища в различни райони на София с тенденция да бъдат обхванати 24-те столични района.
Всяко подобно начинание се превръща в емоционално преживяване, което освен това разкрива способностите на детето, провокира фантазията и творческите му заложби и най-вече работи активно за изграждане на екологичната му култура.