За креативността

Аз го измислих
 
юли, 2012 г.
 
 
© Guilu | Dreamstime.com
 
Какво точно означава думата „креативност“, която сега е в устата на всички? И защо у нас креативните хора не си намират работа лесно? Четете и предавайте нататък – току-виж, и родните работодатели се научили да наемат креативни хора.
 
Креативността е умението ни да творим. Тя се реализира във вид на нови идеи и подходи в науката, културата, политиката и бизнеса, т. е. във всички динамични области на живота, в които има конкуренция. И точно това повишава ценността на творческите способности.
Креативността определя заниманията и кръгозора, чертите на личността и мотивацията, средата, в която растем и живеем. Не по-малко важни са интелектуалната гъвкавост и умението за мислене в различни посоки. Колкото повече различни варианти на решение на проблема можем да предложим, толкова повече шансове имаме да се натъкнем на нещо оригинално.
Едно от най-важните условия за креативността е
 
собственото ни усъвършенстване
Усъвършенстването е духовна работа. Всяко творческо занимание ни помага да определим собствената си ценност, да намерим своя смисъл. А намирането на смисъла е важна духовна потребност, която ни отличава от всички други живи същества. Почти всички хора днес са се насочили към изкарването на пари, но работата, с която ги изкарваме, невинаги ни дава възможност за самоизразяване. А реализацията и уважението към себе си са едни от основните жизнени потребности. Когато не можем да ги удовлетворим, се чувстваме много зле. Ето защо е добре, че се увеличава броят на хората, които се занимават с творчество в чист вид – танцуват, пеят или пък посещават курсове по грънчарство. Пробуждайки творческото начало у себе, ние се променяме, променя се и животът ни. Този, който е направил творческите стъпки, става по-уверен и стабилен житейски. Започва да вижда нови възможности за творчески изяви, включително и в работата си. Или пък започва да си търси друга работа, където може да реализира креативността си.
 
Креативен или творчески?
Креативност означава и умението да раждаш необикновени и находчиви идеи. В този смисъл „креативен“ не означава точно и само творчески. Същността на творчеството е да откриеш и създадеш нещо качествено ново, което е много ценно. Това могат да бъдат естетически ценности, факти, закони и технически устройства. А думата „креативност“, „креатив“, се използва в областта на рекламата, маркетинга и управлението на персонал и означава нестандартен подход в изпълнението на дадена задача, а също и „поточно производство на идеи“.
Но не е достатъчно да умножаваме идеите си. Необходимо е да сменяме ъгъла, от който разглеждаме определен проблем, да сменяме „ъгъла на атаката“ към него, така да се каже. От гледна точка на неврофизиологията важна роля за креативността имат и двете мозъчни полукълба. Най-креативните хора се отличават от останалите и с високо ниво на съгласуваност и взаимодействие на полукълбата на главния мозък. При решаване на математически задачи например свръхнадарените деца задействат и двете половини на мозъка си, докато останалите работят основно с лявата половина.
 
Изоставащите и спринтьорите
Творческите ни способности достигат своя пик на различна възраст. Интересно е наблюдението на изследователя Дейвид Галенсон (David Galenson), който дефинира два типа личности, базирайки се на биографиите на знаменитостите на ХХ век. Едните, например Пикасо, проявяват своя блясък много рано. Други, като Сезан, съзряват твърде бавно и техните върховни постижение идват през втората половина на живота им. Работата е там, че много хора изобщо не са готови да видят в себе си творчески талант и се възприемат като безнадеждно посредствени. Понякога
 
творческият ресурс наистина е блокиран
Ако например в семейството или пък в училище детето наистина е било убедено, че не е способно за нищо, то дори и като възрастен ще вярва в същото.
Погрешно се смята, че всички наши творчески способности са само вродени. Креативността се развива при обучение и занимание с творческа работа. Но главното е да имаме мотивация за това. Креативната личност усеща вътрешен подтик да твори. Любопитството ни, а не толкова знанието и възгледите ни за света ни правят тези, които искаме да бъдем. Да бъдеш креативен по отношение на себе си означава да можеш да си представиш за себе си нещо ново и много различно от това, което си си представял до момента и което е в момента. Независимо дали става дума за работа, семейството, или пък собствената ви външност.
Как обаче да развием своята креативност? Ето ви две идеи, които бихте могли да приложите в различни области:
 Група хора обсъжда идея, като последователно играят три различни роли: мечтател (фантазира идеята), реалист (изяснява как ще се реализира идеята) и критик (оценява дали идеята е осъществима и обозначава нейните слаби места).
 При създаването на своите филми пък Уолт Дисни графично обозначавал главния проблем в центъра на един голям лист. От него, като от ствола на дърво, рисувал клони, свързани с тази идея. И така това дърво на асоциациите се разраствало дотолкова, доколкото било необходимо, за да се реши задачата.
 
Е, пожелаваме ви от сърце все по-често да ви се случва да изричате „Имам идея“! Както и онова, другото, което е по-сладко: „Аз го измислих!“ Но това, второто, е сладко само ако идеята ви бъде реализирана.
 
Възходът на креативната класа
През ХІІ век принципите на протестантската етика формирали основата на капитализма. В своята книга „Възходът на креативната класа“ американският психологпроф. Ричард Флорида твърди, че през ХХІ век те били заменени от критерия „креативност“. Хората, които са заети в креативни професии, съставят 30% от цялото население на развитите страни и формират особена креативна класа – най-влиятелната и перспективна днес. Изследване на навиците, начина на живот, възможностите и зоните на отговорност на нейните представители е предмет на книгата на Флорида. Издадена за първи път през 2002 г. (но май все още неиздадена у нас), тя е оказала огромно влияние върху съвременните представи и тенденции на развитие на световната икономика.