За хюман дизайна

Прав ви път към себе си!
 
май, 2013 г.
 
от Мирослава ИВАНОВА
 

Веселин Михайлов
 
Вървял е по „пътя на ударите с ръце и крака“, какъвто е свободният превод на корейското бойно изкуство таекуондо, и стига до майсторска степен. Практикува и изучава философията и духовните принципи и на други бойни изкуства. После поема по други пътища – йога практики, автогенен тренинг, медитации, методът „Силва“, хипнотерапия, невролингвистично програмиране… Но посоката е една – личностно израстване и духовно развитие. Ако вече се питате докъде е стигнал след толкова много преходи, по-лесно ми е да ви отговоря какъв го заварвам.
Той е точно обратното на онези хора, които Радичков наричаше „натрошени отвътре“. Цял е. А може би е по-добре да се каже цялостен. Представям ви Веселин МИХАЙЛОВ – бъдещ човек от едно идващо време, за което сега се пробуждаме.
 
– Веско, ти си администратор и организатор в „Хюман дизайн – България“. След толкова обучения и практики какво повече откри в хюман дизайна?
– Аз съм интегрален коучър в сферата на себепознанието и израстването – духовно, личностно, всякакво. Насочвам човека как да се свързва със своя потенциал и да го изразява, за да бъде удовлетворен в този свят. Обикновено „програмите“ от миналото му пречат. Когато го притискат страхове, травми, интерпретации, които не са верни, но които той е приел за свои убеждения, човек стига до неизбежните проблеми – във връзките, във финансите. Някъде. Или навсякъде. Моята работа е в услуга на трансформацията, която помага на човека да се отърве от травмата. Но ако той не изгради своя нова и устойчива стратегия за взимане на решения, рано или късно пак ще „влезе“ в проблеми. Травмата му отново ще се „включва“ и „изключва“ при определени стимули отвън. Това, което смятам за ценно в хюман дизайна и което липсва в психотерапията и в коучинга, е задаването на лична стратегия за вземане на коректни решения. 
 
– Какво всъщност е хюман дизайн?
– Експеримент. Хюман дизайн синтезира в себе си древни знания – от кабала, от ведическите науки, от астрологията, от идзин и пр., но и съвременни – от астрономия, генетика, квантова физика. Това толкова дълбинно знание не може да бъде синтезирано от човек. До нас обаче то е стигнало отнякъде през един човек – за да върши работа на хората.
 
– Кой е този човек?
– Нарича се Ра Уру Ху. Бил е музикант и бизнесмен и в средата на 80-те години на миналия век получава мистичен призив свише и започва да пътува без посока, защото не може да намери удовлетворение. Усеща, че нещо му липсва… От Канада, където живее, тръгва към Англия, движи се, търси. Озовава се в Испания, оттам – на остров Ибиса. Бил е сам, само с едно диво зло куче. Някакъв човек му предоставил стара, порутена барака, за да се подслони. Една вечер, връщайки се от разходка, видял, че изпод вратата на бараката се процежда много силна светлина. Учудил се, защото в бараката нямало електричество. Влязъл вътре и чул глас, който Ра нарича Гласът. Този глас го накарал да запише огромна информация. Изобщо не знаел какво пише, не е бил духовно ориентиран човек. Чертаел фигури, графики, от които нищо не разбирал. Знанието буквално преминавало през него и процесът продължил няколко дни. Преживяването на тази мистична опитност не било приятно. Висша сила с висока честота на вибрация минавала през тялото му. Било е болезнено. След това Ра Уру Ху започва да изучава науките, синтезирани в това знание, и лека-полека да го споделя.
 
– А сега всеки, който пожелае, на базата на рождените си данни (дата, час и място на раждане) може да получи една графика…
– Графиката се генерира от софтуерно изчисление, а това, което се вижда на нея, наричаме превозно средство, с което се придвижваме в живота. Това „превозно средство“ е с уникални характеристики. Тази уникалност е ценна на фона на света около нас, който е хомогенизиран. Всичко е колективно и за благото на всички. Правим някакъв закон за благото на всички. Някаква диета – пак за благото на всички. Хюман дизайн дава конкретните стратегии, с които човек да започне да живее своята автентична природа, която е заложена в картата му. За свое благо.
 
 
– Т.е. тази карта е много точно описание на природата на човека?
– Да, което му позволява да започне да се движи в живота си по най-малкото съпротивление. Когато човек прави нещо, което не му е зададено по природа, не е негово, а е внесено отвън – това ние наричаме обуславяне. Всички ние сме обусловени. От своите родители, от възпитанието, от обществото, културата, религията, нормите на поведение.
 
– Няма ли опасност хората да се изолират от обществото и един от друг, ако наистина започнат да живеят своята индивидуалност, както ти се изразяваш? И не е ли по-добре човек да е вписан някъде – в екип, в семейство…
– Някои хора са родени да живеят в уединение и това е здравословното за тях. Други не могат и не бива да бъдат сами. Те прилагат своята стратегия в голям колектив, което е добре и за колектива. Трети пък са междинен вариант, т. нар. племенни хора, които са създадени да работят за благото на по-малка група – приятелския кръг, семейството. Всичко е индивидуално. Не може да се каже, че колективът е доброто, а ти нещо си повреден, защото не се вписваш в него.
 
– Кои са индикациите, че човек не „живее собствената си природа“?
– Такъв човек се движи срещу течението, среща трудности навсякъде, не е щастлив, не е доволен, разболява се, подвластен е на обуславяне от обществото. Хюман дизайн е еретична система. Според нея няма добри и лоши норми на поведение. Има поведение, подтикнато от „Аз“-а и такова, което не е автентично (не е подтикнато от „Аз“-а).
 
– Спомена, че силата на хюман дизайн е в стратегиите за вземане на решения, които предлага.
– Да, животът е низ от решения. Какво ще ядем? На каква среща ще отидем? Всичко това генерира следствия и резултати. Важно е човек да се научи да взема решения, които са коректни за него, а не такива, които са му внушени за правилни отвън. Стратегията за вземане на решение не е функция на ума, независимо какво твърди западното общество, в което живеем. Умът е една кутия, в която всичко е много ограничено. Потенциалът на човека е много по-голям. Умът ни е необходим, за да събираме информация, да я анализираме, да я сравняваме с друга и пр. Казано с терминологията на хюман дизайна, решението идва от т.нар. авторитет, който се намира някъде в човешкото тяло. Мъдростта е в тялото, не в ума. В картата, направена от специалист по хюман дизайн, се вижда много ясно къде се намира този авторитет. При едни импулсът за взимане на решения идва от т.нар. сакрален център в областта на корема. При други – от друго място в тялото, свързано с волята (някои хора са волеви). При трети емоциите „вземат“ решението.
 
– Значи, първата дума е на самата природа, втората – на анализатора. Хубаво е, че последната дума все пак е на самия човек. Той трябва да действа според своята карта…
– Ключът не е само в това да се направи анализ и да се обясни на някого как да започне да експериментира със стратегията си за вземане на решения. Необходимо е човекът да е тръгнал по пътя за търсене на себе си. В противен случай хюман дизайнът ще е поредното интересно нещо за ума, което ще бъде забравено на третия ден.
 
– Колко време е необходимо, за да се „роди“ човек за себе си?
– Не е реалистично човек да се промени от следващия ден, при положение, че „програмите“ от миналото са закотвени толкова отдавна и толкова дълбоко в него на клетъчно ниво. Деобуславянето е процес, в който се освобождаваме от пластовете, които са се насложили върху автентичната ни природа. В този процес ставаш все по-автентичен, все по-автентичен… Обикновено процесът е със седемгодишен цикъл. Пластовете отпадат бавно и постепенно и накрая се стига до изчистване на клетъчно ниво, изчезват дори и болестните симптоми.
 
– Лесно приложими ли са стратегиите на хюман дизайна?
– Стратегиите са практични и ако човек ги вгради в живота си, му става по-лесно и все по-лесно да живее. За да се случи това обаче, е необходимо осъзнаване. Ако човек не е осъзнат (как говори, как комуникира, какво му „казва“ тялото, какви мисли му минават през главата), той не може да регистрира кое е обуславяне и кое не е. Следователно не може да използва това знание, защото не може да го разбере. Не е въпрос на интелект, а на осъзнаване.
 
– Имам усещането, че вече има самозванци, които се занимават с хюман дизайн?
– Самозванецът е неавтентичен, неосъзнат човек, който иска да „даде“ истина на някого другиго. Но тя е фалшива илюзия. Какъв е резултатът? Болести и страдания, защото липсва осъзнаване. Цялата система на хюман дизайн е силно интелектуално стимулираща, но мнозина остават на това ниво – на нивото на ума. Трябва време, за да попие знанието в тялото и да бъде вживяно в живота. Винаги ще има такива анализатори по хюман дизайн, които са изключително интелигентни и паметливи. Има и такива астролози, и психолози, и лекари… Това се нарича липса на синхрон между думи и дела. Когато отида на лекар, аз лично искам да видя срещу себе си здрав човек, който грее от жизненост. Повечето лекари обаче пият, пушат и често са много по-болни от пациентите си.
 
(…)
 

ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ЧЕТЕТЕ В НОВИЯ БРОЙ НА БЕЛА ИЛИ В ЕЛЕКТРОННИЯ ВАРИАНТ ТУК