Китайската медицина

Китайската медицина
една паралелна необходимост
 
 
октомври, 2007 г.
 
 
 
 
Веднъж някой си знатен и добродетелен китаец бил покосен от непозната болест. Препоръчали му прославения доктор Хуа То (днес името на този лекар носи лекарство за подобряване на кръвообращението в мозъка). Посрещнали доктора с големи почести и го проводили при пациента. Лечителят мълчешком измерил пулса на болния, прегледал езика му и без благодарности приел голяма сума пари. Чак на прага небрежно проронил: „Рецептата ще изпратя по слугата.“ Казал това крайно неучтиво. Когато слугата донесъл листчето, се оказало, че на него не била написана рецепта, а една ругатня. Добродетелният сановник, известен с търпението и справедливостта си, бил наистина потресен от отношението на доктор Хуа То и изпаднал в истинска ярост. От гърлото му шурнала кръв и… той оздравял. Оказало се, че причина за неговата болест бил потисканият и дълго време сдържан гняв.
В тази притча се заключава главният принцип на китайската медицина – да се лекува причината, а не следствието.
 
 
Китайската грамотност
Причината за всяка болест според древните китайци е нарушената хармония. Човекът е неразривно свързан с окръжаващата среда и сам представлява своеобразна умалена вселена. На тази умалена вселена е изначално присъщо равновесието между празнотата и пълнотата, топлото и студеното, тъмното и светлото. В основата на китайската медицина лежат древни философски учения, в това число и познатите на европееца и-дзин (Книга на промените) и фън шуй. За да се осмислят древните лечебни практики, е необходимо да се познават ученията, произтичащи от две теории: теорията „ин–ян“, която регламентира взаимодействието между мъжкото и женското начало, и теорията на „усин“, която обяснява взаимодействието на петте първоелемента (метал, дърво, вода, огън и земя). Според старите китайци петте плътни „дзан“ органа – черен дроб, бъбреци, сърце, далак и бели дробове – са свързани с шестте кухи „фу“ органа (тънко и дебело черво, стомах, жлъчен и пикочен мехур и т.н.) чрез система от 12 енергийни меридиана, по които се движи енергията ци. В хода на човешкия живот равновесието се нарушава от дисбаланса между движението и покоя, топлината и студа, както и от неправилния прием на храна и течности. Затруднената циркулация на ци води до появата на болести. Чрез т. нар. рефлексотерапия, която действа на различни точки, съответстващи на меридианите, а също и с помощта на дихателни упражнения цигун можем да възстановим движението на ци и да излекуваме заболяването. Иначе казано, всички болести на цивилизацията (тези, които произтичат от уседналия начин на живот, неправилно хранене и вредните навици) нарушават правилната работа на органите. Тя трябва и е нужно да бъде върната в естественото й русло.
Китайците имат и своя концепция за психосоматичните заболявания. Прекалено силните или продължителни емоционални преживявания като радост, гняв, безпокойство, печал, разочарование, страх и учудване нарушават хармонията и са вредни за организма.
 
Не от този свят
Въпреки че има общи черти с други системи на лечение (например с аюрведа), древнокитайската медицина представлява самостоятелен, съвършено специфичен феномен. Нейната уникалност се състои в невероятната сложност и детайлност в представянето на начина, по който функционира организмът. Това може да се види на схемата за движението на ци по меридианите със стотици активни точки или на картата, която изобразява всички органи чрез точки на повърхността на ушната раковина.
Тази система е действително стройна и сложна. Тя представя функционирането на организма в такива изумително дребни детайли, че едва ли би могла да бъде разработена по чисто емпиричен път. Дори и в продължение на векове. Според мнението на хора, които се занимават отдавна с китайска медицина, тя е била привнесена отвън. Китайците са я наследили от много по-високо развити народи. А според древните легенди това философско учение било дадено от боговете. Много съвременници приписват учението на потомците на една от най-древните цивилизации – тази на атлантите. Според друга теория тези толкова качествени знания за човешкия организъм са тясно свързани със системата на даоистките духовни практики и развиващите се на тяхна почва източни единоборства. Чрез специални тренировки, които включват не само подготовка на тялото, но и работа със съзнанието и медитация, човек може да открие у себе си особени способности, да почувства, а понякога дори и да види движението на енергията ци. Естествено, това се удава на единици. На избрани – на хората, които се явяват едновременно и духовни лидери, и лечители. Традициите на странстващите монаси, както и източните единоборства подпомогнали разпространението на тези знания. Те постепенно се построили в стройна система за поддържане на максимално ефективно функциониране и бързо възстановяване на организма.
 
Обединени усилия
Засега науката не е могла да обясни удивителните възможности на китайската медицина, пулсовата диагностика и принципа на действие на акупунктурата. Научно е доказано, че лечението на някои заболявания с помощта на синтетични лекарства води до задънена улица и не само не възстановява здравето, но и го разрушава.
Не следва да идеализираме китайската медицина и да мислим, че тя изобщо не се нуждае от завоеванията на западната. Точно обратно. Представите на китайците за анатомията винаги са били много примитивни. Тяхната традиция не позволявала аутопсия на трупове. Острите възпалителни процеси, болестите, изискващи оперативна намеса или някакви други неотложни мерки за спасяване на живот – във всички тези направления западната медицина е отишла много по-далеч. Традиционната медицина се справя обаче по-зле с хроничните заболявания, много от които тя счита за направо неизлечими. В тази посока китайската медицина може да направи това, което западната не може. Съвместяването на западната и източната медицина може да бъде много ефективно дори по посока на такива страшни заболявания като рак и СПИН.
Пример за такъв уникален съюз е системата на здравеопазване в Китай, където народната и съвременната медицина съществуват на равни начала. Лекарите се обучават на традиционните лечебни методи в медицинските учебни заведения. Лекарствените средства, създавани по старинни рецепти, на основата на природните продукти, минават през клинични изпитания, получават сертификат и започват да се произвеждат от фармацевтичните компании. Официалната западна медицина постепенно усвоява този положителен опит. Акупунктурата е отдавна призната и попълва арсенала от средства за лечение на заболявания на нервната система и др. Някои от клинично изпитаните традиционни препарати са спечелили доверието на лекарите благодарение на своето ефективно действие. Холистичният (цялостният) подход в медицината постепенно се налага като най-перспективен. А сливането на Изтока и Запада, взаимопроникването на културите ни носи възможността за цялостно възприемане на света, което е главна ценност и на китайската, и на общочовешката философия.
 
Програма за интеграция
Синтетичните лекарствени средства днес са в своя апогей. И заедно с успехите на тази тактика за лечение станаха очевидни и нейните недостатъци. А именно развиването на зависимост към определени лекарства, привикването към тяхното действие и респективно намаляването на тяхната ефективност и др. Каква е алтернативата на всичко това? Методите на въздействие, които включват в „играта“ и защитните сили на самия организъм. Средствата на китайската народна медицина в това отношение притежават особени свойства. На човешкия организъм са присъщи два типа защитни реакции. Кататоксична, за да преодолее бързо опасността (висока температура при инфекции, активна регенерация в случай на травми), и синтоксична, която „примирява“ организма с измененията на външната и вътрешната среда. Балансът на тези две системи за реагиране е много важен и именно той се нарушава под влиянието на околната среда и нездравословния начин на живот. Продължителният стрес при неспособност на организма да превключи на синтоксична реакция води до психосоматични нарушения, от които страдат сърдечносъдовата и имунната система. Честите инфекциозни заболявания при неспособност на организма да мобилизира силите си и да отговори с кататоксична реакция водят до хронични възпалителни процеси. Образува се затворен кръг, изходът от който не е толкова лесен. Повечето препарати, с които работи китайската медицина, съдържат вещества, които оказват както синтоксично, така и кататоксично действие. Това съчетание на компонентите открива големи перспективи за лечение особено на съдовите и на хроничните заболявания.
 
По света и у нас
В Европа и особено в Америка китайската медицина е със статут на алтернативен метод на лечение. Практикуват я в лечебни центрове, които са разположени на места, населени с компактно китайско население – тоест в китайските квартали. Освен диагностиката по пулса, езика, вида на кожата, косата, ноктите за назначаване на лечение са необходими и данни от лабораторни изследвания, рентген и т.н. Всичко това е необходимо, за да не бъде допусната някаква сложна патология, чиито последствия да доведат до съд или до отнемане на лиценза.
Как стоят нещата у нас? В България китайски квартали няма и е необходим сериозен анализ на възможностите за популяризирането на традиционната китайска медицина. Това е свързано със задълбочена работа в сферата на родното здравеопазване.