Колодата на „Таро“

се състои от 78 карти, наречени аркани (тайни). Те се разделят на 22 големи аркана и 56 малки. Големите символизират духовните и космически сили, които оказват влияние върху човечеството – властта, вярата и т.н., и дори имената им са символи. Останалите 56 карти се разделят на 4 бои, които се отнасят към 4-те елемента – огън, въздух, вода и земя така:

ЖЕЗЛИ (спатии) – огън

МЕЧОВЕ (пики ) – въздух

ЧАШИ (купи) – вода

ПЕНТАКЛИ (кари ) – земя

Всяка боя от малките аркани се състои от 14 карти, като 4-те от тях са изображения на хора, които са по-скоро познати и реални, отколкото символични. Това са поповете, дамите, валетата и пажовете, познати ни от обикновените карти. В колодата „Таро“ те символизират предимно хора, но и дейности, кариери, професии и обществено положение. Останалите 10 карти са номерирани и представят ситуации от ежедневния живот. Някои ги наричат ситуационни карти.

Картите „Таро“, за  разлика  от обикновените карти, имат право и обърнато положение, като значението на обърнатата карта в много случаи се променя в негативен аспект или дава забавяне и възпрепятстване на дадена ситуация.

Как да тълкувате изтеглената карта „Таро“

Значението на всяка карта отразява моментното душевно състояние на човека, който я е изтеглил.

Разгледайте в детайли изображението на нея. Вникнете в символите й, осъзнайте ги и почувствайте как ви действат те. Ако се научите да определяте емоциите, които изтеглената карта извиква у вас, ще се научите и да разбирате по-дълбоко и самите карти „Таро“.

Понякога може и да не разберете посланието на картата, особено ако тя е голям аркан, но понякога тя ще ви „каже“ много повече, отколкото самите сте очаквали. Големите аркани са по-трудни за тълкуване, защото „посочват“  външни обстоятелства и ситуации, които, както обикновено ви се струва, изглеждат извън вашия контрол. Те обаче ще ви помогнат да разберете какво се крие в подсъзнанието ви в дадения период.

При всяко следващо теглене всеки аркан ще разкрива нови тайни на онзи, който работи с картите „Таро“.

И нещо много важно! Нито един от коментарите, които обясняват изтеглените от вас карти в сайта на списание „Бела“ (www.bela.bg), не е категоричен.

Тези обяснения играят по-скоро ролята на пътни знаци, които ви улесняват в пътуването към себе си и към другите. Помагайте си с тях, но се старайте да развиете свое собствено разбиране и да разгадавате картите по свой начин. Картите „Таро“ имат и едно допълнително предназначение – да ви карат да се развивате, да изследвате себе си и света и да откривате новото!

ГОЛЕМИ АРКАНИ

При гадаене се тълкуват като съдбовна промяна (трансформация), озарение, след което човек не е същият, защото е минал важен етап от своя път. Общият брой на големите аркани е 22, а имената и поредните им номера са:

0. Глупакът (Шутът, Лудият)

I. Магьосникът (Магът, Фокусникът, Жонгльорът )

II. Висшата жрица (Папесата, Изида )

III. Императрицата

IV. Императорът

V. Висшият жрец ( Папата, Йерофантът )

VI. Влюбените (Любовниците)

VII. Колесницата

VIII. Сила

XIX. Отшелникът

X. Колело на съдбата

XI. Справедливост

XII. Обесеният

XIII. Смърт

XIV. Умереност (Въздържание)

XV. Дяволът

XVI. Кулата

XVII. Звездата

XVIII. Луната

XIX. Слънцето

XX. Страшния съд

XXI. Светът (Вселената )

МАЛКИ АРКАНИ

Какво символизират номерата и изображенията на тях

АСАТА (ТУЗОВЕТЕ) са първите карти от всяка боя – изходна точка, начало и трамплин. Те са новото начало, знак, че е дошло времето, когато трябва да започнете да действате. Те са началото на въплъщението, което зрее и се заражда.
Всички АСА отразяват стремежа за осъществяване на планове и проекти и предсказват тяхната скорошна реализация. АСОТО е стартът на всяко житейско начинание, зърното на действието. Без зърното, без зародиша няма развитие. АСАТА предвещават възможното раждане на нещо ново. Те са основата на вашите идеи и замисли. Вашите първи крачки към каквото и да било.

ДВОЙКИТЕ са плюс и минус, единство и борба на две противоположности, ин и ян. Те ни даряват с шанс да възстановим хармонията и да решим конфликтите. ДВЕ отразява или непримирими антитези, или съюз на две взаимодопълващи се начала. Това число е много значимо в любовта и се проявява двойствено: може да означава установяване на връзка или пък предстоящ любовен избор.

ТРОЙКИТЕ уравновесяват ин и ян в рамките на един ден. На нивото на тройките противоречията изчезват и отстъпват място на хармонията и стабилността. ТРИ е числото на творчеството, на действието в развитие, на енергията на ентусиазма. В сферата на човешките отношения ТРОЙКИТЕ символизират или триадата майка – баща – дете, или прословутия любовен триъгълник. Изтеглената ТРОЙКА означава, че можете да се наслаждавате на постигнатото благодарение на отношенията, започнали с ДВОЙКАТА. ТРИ представлавя творение, интеграция и възпроизводство. То предполага сливане на намерението с действието, на чиято основа се случва придвижването напред.

ЧЕТИРИ е числото на стабилността, на постигнатата сигурност, на задържането на материята в рамките на формата. Това число е много земно, устойчиво и надеждно, но твърде пасивно. То не съдържа в себе си предсказание за действие. Появата му се тълкува различно в зависимост от ситуацията, в която се намира онзи, който е изтеглил карта с този номер. ЧЕТИРИ символизира земята, материята и стихийността. То може да се превърне в препятствие между желанията и действията ви.

ПЕТИЦАТА символизира риска, опита за излизане от пределите на нещо установено. Тя е неустойчивост, непредсказуемост и вещае промени. Появата на карта с такъв номер може да говори за загуба, дързост, търсене на вдъхновение. ПЕТИЦАТА предвещава трудности, критични ситуации, сложни преходи. Това число никога не е пасивно и спокойно. То е напрегнато, изпълнено с ярост и груба сила.

ШЕСТИЦАТА показва щастливото завършване на нещо, започнало с петицата. Тя е числото на хармонията, равновесието и майсторството. Асоциира се с любовта към семейството и дома и вещае успех, възцаряване на стабилността и равновесието. ШЕСТИЦАТА е някакъв шедьовър, независимо в коя сфера на живота. Тя е тържество на технологиите, довеждането на нещо до съвършенство. Появата й се свързва с комфорт и положителни емоции и събития.

СЕДМИЦАТА символизира единството между небето и земята, между горе и долу. (Каквото е горе, това е и долу.) Тя включва в себе си земната и небесната триада.

Това е числото на мъдростта, съвършената хармония, философията, духовността и психическите способности. В седмицата винаги присъства нещо тайнствено, ирационално, не от този свят. СЕДМИЦАТА е материалното творение, краят на на някакъв цикъл или приключване на някаква работа. Но все пак предизвиква и тревога, защото носи в себе си идеята за прехода от известно към неизвестно. В картите „Таро” това число ни приканва да влезем в „боя”, намеква, че е дошло време да се направи избор, да се вземе окончателно решение.

ОСМИЦАТА символизира смъртта и възраждането, безкрайните кармични промени. Тя е пречистването, което се постига чрез любовта, както и истинска преданост към друг човек или идея. ОСМИЦАТА се асоциира с прогреса и движението напред. Тя означава материален успех, преуспяване (и в житейски, и в духовен план) и примиряване на  противоположностите. В ежедневния живот ОСМИЦАТА може да е власт, справедливост, дисциплинна и законност (или всичко, свързано със законите). Може да показва също и преобръщане на личния или професионалния живот.

ДЕВЕТКАТА носи в себе си любов към света и към хората, милосърдие, дълбоко осъзнат хуманизъм, братство и емпатия.  Тя е разширение. Когато се появи, показва, че човекът, който я е изтеглил, е доволен от своя живот и се стреми да върви напред. Че живее в съгласие с вибрациите на ДЕВЕТКАТА и може да вниква в проблемите на другите.

ДЕСЕТКАТА е изход към ново ниво. Тя е устремена нагоре и символизира успеха и процъфтяването. ДЕСЕТКАТА е умението ни да реализираме проектите си, а не да ги забравяме, за да хванат прах в някое чекмедже. Тя е генератор на енергия за активни действия и гарантира, че желанията ни ще се изпълнят. ДЕСЕТКАТА символизира неудържимия стремеж към целта, а също и безопасността и дома. Тя е мъдростта, която придобиваме след всяка трансформация.

ПАЖОВЕТЕ могат да бъдат същства от мъжки или женски пола, на възраст между 21 и 25 години. Може да означават новини, но също така и проблеми, свързани с децата. В картите „Таро” ПАЖЪТ е персонаж, който се покорява и обслужва. Той може да олицетворява дете или тийнейджър, служител, а понякога и животно.

РИЦАРИТЕ не познават страха. Те са герои. В колодата на „Таро” тези карти могат да олицетворяват както човек, така и събитие. Те намекват за движение, активност, страст, съзидателна енергия. Ако сте изтеглили РИЦАР, това може да означава, че в живота ви ще се появи нов човек или нещо ново.

КРАЛИЦИТЕ са надарени с дълбока женственост. В тях има повече чар, отколкото здрав разум. Те са въплъщение на женския успех. КРАЛИЦАТА може да е жена в живота на онзи, който тълкува картата. Но може и да отразява една от чертите на характера на питащия, която е важна в момента на гадаенето. Кралицата може да означава както величествена и контролираща сила, така и тщеславна суета.

КРАЛЕТЕ са мъже, които се появяват в живота на онзи, който тегли картата. КРАЛЯТ е и образът на бащата, на авторитетния мъж, на мъдростта и жизнения опит.