Моят зелен град

ВТОРАТА ГОРА НА „МОЯТ ЗЕЛЕН ГРАД“ ВЕЧЕ РАСТЕ В ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

Стотици доброволци дадоха своя принос към природата в местност Офелиите на Витоша

На 10 септември 2016 г. Природен парк „Витоша“ стана дом на втората гора, засадена в рамките на инициативата „Моят зелен град“. Стотици доброволци се включиха в деветото поредно издание на еко-кампанията, която протича под мотото „Бъди зелен не само за ден“ и се организира от Системата на Кока-Кола в България, Екопак България и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), с подкрепата на Югозападно държавно предприятие, ТП “Държавно горско стопанство София” и Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

Официален старт на събитието дадоха Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, инж. Ирена Пекова, изпълнителен директор на Регионалната инспекция по околна среда и води, Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие, Лорита Радева, председател на комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори в Столична община, Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на ЕКОПАК и Светослав Атанасов – изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК България.

С общи усилия участниците в „Моят зелен град“ засадиха 350 фиданки и облагородиха съществуващите кътове за отдих и почивка и построиха нови в една от най-красивите местности на Витоша – Офелиите, давайки своя принос към обогатяването на горския фонд и опазването на природата. Така, след като през 2015 г. първата гора, създадена в рамките на инициативата стана факт в Банкя, през 2016 г. еко-кампанията продължи с фокуса върху залесяването и облагородяването. На 10 септември 2016 г. 250 смърчови дръвчета и 100 млади брезички станаха част от втората гора на „Моят зелен град“, която днес е разположена на 3 дка обезлесена, вследствие на щетите нанесени от корояд, площ в Природен парк „Витоша“

Въпреки дъждовното време, в инициативата се включиха дори и най-малките. След като помогнаха на своите родители, стотици малчугани ентусиазирано взеха участие в специално организирани образователни игри и работилници, посветени на биоразнообразието и опазването на горите. Партньорите на инициативата Екопак България изградиха своя ЕкоЛабиринт, в който участниците научиха интересни факти за разделното събиране на отпадъци и опазването на околната среда, а за най-любознателните бе представена и специална фотоизложба с интересни факти и информация за защитените видове животни и растения в България. И докато родителите почистваха и изравняваха част от разрушените от валежи туристически алеи, малките еко-любители взеха участие в интерактивна фото-работилница, посветена на красивите планински гледки и разнообразната растителност в Природен парк „Витоша“.

През 2016 г. деветото поредно издание на инициативата „Моят зелен град“ обедниява общо 16 населени места в България под мотото „Бъди зелен не само за ден“. По време на кампанията доброволци от цялата страна се включват в организирани активности по залесяване, почистване, обновяване и облагородяване на местно ниво в Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, за да направят своя град по-красив и зелен.