Нестле и Алианс за младежта – обзор за последните три години

215 000 работни места и възможности за обучение са предоставили Нестле и Алианс за младежта през последните три години

В началото на Международната седмица на дуалното образование Нестле и европейските партньори на Алианс за младежта обявиха, че през последните три години са предложили повече от 215 000 работни места, обучения и стажове на младежи.

Марко Сетембри, изпълнителен директор на Нестле за зона Европа, Близък Изток и Северна Африка (EMENA), заяви: „Гордея се с резултатите, които постигнахме с Алианса за младежта. От началото на инициативата през 2014 г. събрахме 340 бизнес партньори и създадохме 1100 схеми за стаж и практика в региона EMENA. Ще продължим да популяризираме това като възможност за професионално израстване на младите хора. “

Инициативата следва ангажимента на Нестле да осигури 230 000 възможности за работа и обучение между 2017 и 2020 г. за младите хора в зона Европа, Близък Изток и Северна Африка (EMENA).

Нестле си сътрудничи със своите партньори от Алианс за младежта в редица иновативни проекти за насърчаване на практическото обучение и младежката работоспособност. По повод Международната седмица на дуалното образование Нестле стартира пилотен проект съвместно с Майкрософт за сертифициране на дигиталните умения на своите стажанти. Първият цикъл на проекта ще включва повече от 60 младежи от фабриките на Нестле във Франция. След приключване на обучение за дигитални умения за период от шест месеца те ще получат сертификат от Майкрософт.

Алианс за младежта си поставя за цел да подготви следващото поколение предприемачи. Инициативата обединява сили с Junior Achievement Европа – най-голямата организация за обучение по предприемачество в Европа – за да помогне на младите европейци да придобият предприемачески умения. Амбицията на това сътрудничество е да се подпомогнат 500 ученици в получаването на международна квалификация за предприемачески умения. Подкрепени от своите преподаватели и от бизнес доброволци от компаниите-членове на Алианса за младежта, учениците, участващи в програмата на Junior Achievement Европа, ще се обучават как работи една компания, как могат да генерират идеи и да откриват най-добрия начин за разработване на пазарни стратегии и тяхното осъществяване.

През ноември, в рамките на Международната седмица на дуалното образование, Нестле България също ще продължи да следва своя ангажимент и ще предостави на млади хора от професионални гимназии възможността да се докоснат до работните процеси в компанията. Младите ще имат възможността не само да посетят производствената фабрика на Нестле България, но и да участват в специални активности, които да повишат техните знания от професионалното им обучение и да развият практическия им опит чрез занимания в реална работна среда.