НОВА КАМПАНИЯ НА ПИРИНСКО ПРИЗОВАВА ДА ПОЧИСТИМ ПЛАНИНИТЕ

Пластмасовите опаковки са най-често срещаните отпадъци в планините в световен мащаб, сочи глобалното проучване „Пластмаса на върха“ (Plastics on the Peak, The 2021 Global Mountain Waste Survey*).

В глобален аспект, 69% от анкетираните споделят, че виждат отпадъци при всяко посещение в планината. Най-често срещаният отпадък са пластмасовите бутилки (88%), както и други пластмасови опаковки (87%). Вторият най-често срещан отпадък е органичният (72%). В тази група попадат остатъците от храна. Често опасността от органичния отпадък в планината бива подценявана, но тя може да доведе до промяна в естествената среда на мястото и внасянето на нови, непознати растителни видове на защитена природна територия. Освен това, не всички храни, консумирани от хората, са подходящи за дивите животни и могат да ги изложат на риск. Други често срещани замърсители в планините са отпадъците от хартия и картон (68%), мокри и сухи кърпички (60%), както и стъклени бутилки (56%).

Данните сочат, че най-замърсените места в планините по света са планинските пътеки – над 81% от анкетираните посочват, че там често се срещат отпадъци. Паркингите в подножията на планините, както и зоните за отдих са другите силно замърсени места според потребителите (77% и съответно 72%). Най-нисък е процентът на замърсяване по върховете, поради тяхната трудна достъпност за хората.

Над 90% от потребителите осъзнават личния си принос за опазването на планините, като посочват, че най-важното условие е да не оставяме никакъв боклук след себе си. Близо 50% от анкетираните  смятат, че компаниите от частния сектор имат отговорност за почистването на планината, а за 79% от хората екологичните каузи са от ключово значение.

За да допринесе за опазването на чистотата и красотата на българската природа, Пиринско стартира нова кампания „Чисти планини“. Инициативата на водещата марка бира у нас има за цел да допринесе за почистването на отпадъците и да спомогне за превенцията на замърсяването в планините. В рамките на два поредни уикенда – на 12 и 26 август, доброволци от цялата страна ще имат възможност да се включат в почистванията на Пирин планина при хижа Гоце Делчев и при изходен пункт за хижа Яворов, където ще бъдат разположени специални кътове на Пиринско. Почистването се осъществява с подкрепата на Община Банско и Община Разлог, както и на водещата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки у нас – ЕКОПАК България.

Акцията по почистването на Пирин планина ще обедини потребители, представители на бизнеса и институциите, както и любители на планината. Всеки, който донесе отпадъци на специалните пунктове на Пиринско, ще получи като награда леденостудена бира или рекламни материали. Събраните боклуци ще бъдат рециклирани и използвани повторно за облагородяването на планинските еко пътеки или места за отдих в планината. Повече информация можете да откриете на: www.навънспиринско.bg