Нов наръчник помага на тийнейджъри да постигат мечтите си 

Поставянето на цели, управлението на емоциите, свързани с учене и стратегии за измерване на напредъка са сред темите, включени в дигиталното издание за младежи 

Дигиталното издание “Пътеводител на независимия тийнейджър” има структура на шестседмичен дневник, в който учениците последователно научават нови неща за поставянето на цели, стратегии за справяне, когато нещата не се получават лесно, идеи как да продължат да бъдат мотивирани и упорити и как да отчитат успехите си.
Наръчникът се използва индивидуално – тийнейджърите могат да си водят записки на специално оставени за целта места. Изданието е ценен помощник и за час на класа, тъй като може да подпомогне преподавателите в работата най-вече със седмокласници, за които предстои важната стъпка за кандидатстване в гимназия.

“Този наръчник е една важна стъпка в решаването на предизвикателството, с което почти всеки учител или родител се сблъсква – тийнейджърите често не са мотивирани и не знаят какво искат. Преди да очакваме целеустременост и успехи от тях, трябва да им помогнем да намират и прилагат подходящи стратегии за учене, да стимулираме умението им да се самомотивират, както и да им покажем как да проследяват напредъка си.” – споделя Нели Цветкова, автор на наръчника.

В съвременното образование все по-често се обсъжда потенциала на саморегулираното учене.  Институтът за изследвания в образованието у нас обобщава в своя “Наръчник за оценяване на уменията за саморегулирано учене” от 2022 г.: “Уменията за саморегулирано учене се отнасят до способността на учениците да разберат и управляват процеса на своето учене, като си поставят цели за учене; избират стратегии, които да им помогнат да постигнат тези цели; прилагат избраните стратегии в учебни ситуации; наблюдават напредъка си към постигането на поставените цели и адаптират стратегиите си, за да подобрят представянето си”.

Наръчникът “Пътеводител на независимия тийнейджър” може да се свали от тук:
https://prepodavame.bg/narachnik-za-samoregulirano-uchene/

Той е реализиран като част от по-голям проект за създаване на ресурси за развитие на социално-емоционалното учене, в т.ч. видео курсове за учители, дигитални ресурси със стратегии по различни учебни предмети и др. Всички те са публикувани със свободен достъп на сайта prepodavame.bg.

Сайтът prepodavame.bg публикува добри практики от български класни стаи и полезни образователни ресурси, които достигат до над 30 000 учители, директори и образователни експерти в България. Сайтът е най-бързо развиващата се медия в образователната сфера от 2019 г. Към момента на него могат да бъдат намерени над 200 реални примера за иновации, приобщаващо образование и успешно използване на технологии в класните стаи.