НЯМА БЕНКИ – НЯМА ПРОБЛЕМ

Няма бенки – няма проблеми
 
юни, 2006 г
 
 
 Снимка  © Paul Hakimata – 123rf.com
 
 
Рискът оп появата на меланом по принцип е 1%. За тези, които имат до 25 бенки – 1,5%. За притежателите на 100 и повече бенки – 10%. При неблагоприятна наследственост тази опасност нараства до 50–80%.
Според народните поверия многото бенки по тялото са на щастие. Но лекарите са на съвсем друго мнение. Кога се налага да премахнем оперативно бенката?
 
Когато става дума за меланоцитни невуси (така медиците наричат бенките), разположени на места, където могат случайно да бъдат разранени, дерматолозите са привърженици на принципа „Няма бенки – няма проблеми!“. Травма – това е една от разпространените причини за развитие на злокачествен тумор на мястото на бенката. Меланом може да се образува практически от всяка пигментация по кожата. Неприятности очаквайте както от черните бенки, така и от по-светлокафявите. Макар че колкото по-тъмна на цвят е бенката, толкова по-голям е рискът от превръщането й в злокачествен тумор. Най-добре е такива бенки да бъдат отстранени още в детството – до началото на половото съзряване. Еднозначно трябва да бъдат елиминирани невусите, които се намират на бузите или брадичката на лицето на някое момче. Не дай боже, когато момчето стане мъж и почне да се бръсне, да отреже, без да иска, такава бенка с бръснача… Задължително трябва да се простите с родилните петна, скрити под косата (при миене на главата тяхното разраняване е много вероятно), на гърба (легнали върху него, ние прекарваме по-голямата част от нощта), на местата по тялото, които са в съприкосновение с дрехи (на шията, под мишниците, в областта на талията и слабините). Бенките, които се намират на други места, не е задължително да премахвате, стига да не загрозяват външния ви вид. Но за всеки случай ги наблюдавайте внимателно.
 
Инвентаризация
Неотдавна повечето лекари оглеждаха подозрителните бенки под лупа, за да анализират очертанията и оцветяването им. Но наскоро специалистите се въоръжиха с дерматоскопи, с чиято помощ се диагностицира меланом в ранен стадий. Диагностиката на доброкачествеността на бенката се прави със специална оптика, чрез която изображението може да се увеличи до 10 пъти и да се разгледа структурата и на скритата в дълбоките кожни слоеве част от образуванието.
А някои онколози разполагат и с видеоскоп – миниатюрна видеокамера, свързана с компютър. Неговата оптика увеличава изображението на бенката до 60 пъти. Самото изображение се обработва компютърно и на тази база се изготвя заключението за характера на пигментното петно. Ако всичко е наред, бенката просто трябва да се наблюдава по-внимателно. Изображението й се записва в компютъра и при нужда след време може да се сравни с ново такова и да се установи дали се е развила в неблагоприятна посока. И още едно предимство на новата техника е възможността, която тя дава на специалиста да изпрати снимка до друг специалист и да се консултира с него, в случай че се колебае за поставяне на диагнозата.
 
Какво предсказват бенките
В древността по бенките гадаели каква ще бъде съдбата на новороденото. По тази тема са изписани много трактати, които са залегнали в основата на древната наука молеоскопия. Какво означава бенка, разположена на/над
 
…темето – ГОЛЯМ УМ
…челото – УСПЕХ ЗА МЪЖЕТЕ И ПЛОДОВИТОСТ ЗА ЖЕНИТЕ
…лявата буза – ТЪГА И ГРИЖИ
…горната устна – ГОЛЯМ УСПЕХ
…брадичката – ПАРИ И ДЪЛГОЛЕТИЕ
…шията – СИЛА И КРЕПКО ЗДРАВЕ (но симетричните от двете страни на шията бенки предупреждават за  ОПАСНОСТИ В ЖИВОТА)
…дясната ръка – ХАЗАРТНА СТРАСТ ПРИ МЪЖЕТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОЛЯМО НАСЛЕДСТВО ПРИ ЖЕНИТЕ
…лявата китка – ПЕЧАЛ
…тила – УСПЕХ В ДЕЛОВИЯ ЖИВОТ
…гърба – ЗАЩИТА ОТ НЕПРИЯТНОСТИ
…дясното рамо – ЗДРАВЕ, РЕШИТЕЛНОСТ, ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ ПРИ МЪЖЕТЕ И УСПЕХ В ЛЮБОВТА ПРИ ЖЕНИТЕ
…на лявата гръд – ТРУДНОСТИ
…на крака или стъпалото – СМЕЛОСТ ПРИ МЪЖЕТЕ И САМОТА ПРИ ЖЕНИТЕ
 
 
ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
Какъв начин за отстраняване на бенката да изберете? Това може да реши само специалист. Онова, което задължително трябва да направите, е да се подложите на операция в специализирана клиника или в институт за красота.
 
Хирургичен метод
Той е традиционният. За предпочитане е в случаите, когато безопасността на бенката предизвиква съмнения у лекаря. Минусът на този метод – забележима следа по кожата след операцията. Не бива да прибягват до скалпела онези, които страдат от заболяване на сърдечносъдовата система и на кожата.
 
Криодеструкция
Бенката се изгаря с течен азот. Процедурата рядко се прилага на лицето и по откритите участъци на тялото, защото изисква допълнителни манипулации и мястото на раната дълго време е покрито с коричка. Предимството на този метод е, че разрушената със студ тъкан си остава на мястото и предпазва раната от инфектиране. Минусът – има голяма опасност специалистът да не уцели точната дълбочина на въздействие и да провокира изгаряне на съседните тъкани с последващо образуване на траен белег.
 
Електрокоагулация
Представлява разрушаване на тъканта с високочестотен ток. С един сеанс можете да се избавите от релефните бенки. Освен това този метод (както и хирургическият) позволява да се вземе част от новообразуванието за анализ, но операцията може да остави видими следи върху кожата.
 
2–3 пъти годишно (особено след завръщане от лятна отпуска или от екскурзия на юг) предприемайте внимателен преглед на бенките. Но в никакъв случай не се опитвайте да ги отстраните самосиндикално в домашни условия!
 
Лазер
Процедурата е известна и като лазерна коагулация. Лъчът на лазера отстранява бенката на слоеве, изгаряйки заедно с това и дребните кръвоносни съдове. Методът е безкръвен, способства по-бързото заздравяване на раната. Следоперативните белези са почти незабележими. Процедурата протича под местна анестезия (упойка). Лазерът с въглероден двуокис се предпочита за отстраняване на дълбоки бенки, а ербиевият (с ербиев окис) – за отстраняване на повърхностни бенки. Целият процес по елиминирането на бенките с лазер отнема 1–2 минути. Благодарение на фиксираната дълбочина на въздействие лазерът уврежда минимално околните тъкани и обезпечава добър козметичен резултат.
 
Фотодинамична терапия
Не мо­жем да на­ре­чем ла­зер­на­та коа­гу­ла­ция най-но­вия ме­тод. За такъв мо­жем да об­явим фо­то­ди­на­мич­на­та те­ра­пия. Тя се при­ла­га за от­стран­ява­не на но­вооб­ра­зу­ва­ния, кои­то ве­че са за­поч­на­ли да се из­раж­дат в злока­чес­тве­ни. Вър­ху бен­ка­та или бра­да­ви­ца­та се на­нася спе­циа­лен крем. Не­го­ви­те ак­тив­ни ком­по­нен­ти се нат­руп­ват в из­ме­не­ни­те клет­ки. След то­ва но­вооб­ра­зу­ва­ние­то се об­лъч­ва с ул­тра­вио­ле­то­ва свет­ли­на. В ре­зул­тат на то­ва клет­ки­те, в кои­то е пос­та­вен спе­циал­ният крем, из­цяло се раз­ру­ша­ват, а здра­ви­те ос­та­ват съ­вър­ше­но нев­ре­ди­ми.
Предимството на то­зи най-нов ме­тод е, че след него не ос­та­ват ни­как­ви бе­ле­зи. То­ва е ис­тин­ски про­бив в дер­ма­то­ло­гия­та. Но то­зи ме­тод още не се при­ла­га ши­ро­ко. И, раз­би­ра се, има еди­н ми­нус – стру­ва мно­го скъ­по.
 
Радиохирургия
Това е алтернативен метод за безконтактно и безболезнено премахване на предимно повърхностни бенки с високочестотни радиовълни. Радионожът нагрява и изпарява клеткита на кожата, но самият той не се нагрява и не нанася термични и механични поражения върху кожата. Едновременно с това апаратът изсича бенката, спира кръвта и дезинфекцира мястото на разреза, осигурявайки бързото зарастване на раната.