„О“ ИЛИ „У“

"О" ИЛИ "У"?
 
Интервю на Марина ЯВОРОВА
 
февруари, 2010 г. 
 
© Jose Manuel Gelpi Diaz – 123rf.com
 
 
– Госпожо Барух, бихте ли посочили сигурен начин децата ни да станат грамотни хора?
– Да живеят в стимулиращата среда на грамотни хора.
 
– Тоест всички сме отговорни?
– Не ми се ще да драматизирам. И все пак грешките в правописа и правоговора, неумението да се изразяваш ясно на родния си език не са детски или тийнейджърски проблем, той засяга всички възрасти. Живеем в мърлява езикова среда.
 
– Толкова ли е зле?
– Ще дам само няколко примера. Главните букви са забравили къде им е мястото („Супа по Провансалски“, „Курсове за Шофьори“ и дори „Уроци по Български език и Литература“), възвратните притежателни местоимения изчезват („Вземете вашата награда“ вместо „своята“), няма ги дори когато се получават недоразумения („Той краде пари от неговата майка“). Публични личности, телевизионни водещи и журналисти често допускат езикови грешки. Нямам предвид само „ходиме, говориме“. Правилното съгласуване на причастията при учтивата форма се среща почти по изключение. Чуваме „Вие сте ходилА еди-къде си, г-жо Петрова“, а не „ходилИ“, както е според езиковата норма.
Преди време учениците ми минаваха всеки ден покрай огромен билборд, на който беше написано „двойНствен“, а аз доказвах с речника, че е „двойствен“.
С колеги сме съставяли езикови тестове изцяло от реални текстове: реклами, етикети, инструкции за използване на електроуреди, субтитри на филми, менюта… Объркващо е, защото не живеем в правописен справочник, а в словесна среда, която ни влияе, особено когато нашите знания за книжовните норми са колебливи.
 
– Може би ни трябва езикова полиция?
– Нищо повече от добросъвестност. Тя няма да ни позволи да разпространяваме текстове, пълни с грешки. Всяка фирма, организация, рекламна агенция и т.н. може да ползва услугите на коректор или редактор.
 
– Откога са проблемите в езиковата среда?
– Отдавна. Не един министър на образованието е казвал „училища“ с ударение на последната сричка за огромно огорчение на поколения учители по български език.
Спомняте ли си как в началото на 90-те години с появата на всевъзможни издателства и издателски групи професията на коректора стана излишна, и то задълго?
Значителна част от книгите, включително и сред чудесно оформените, се изпълни с първолашки правописни и пунктуационни грешки. Сега коректорите се търсят повече, макар и да са все така учудващо нископлатени.
 
– А може би самият правопис и пунктуацията са изкуствено усложнени? Ето, има толкова гласове за отмяна на пълния член.
– Не си представям такова опростяване на правилата, че да се усвоят без учене. Освен това езикът би загубил, без да спечелим ние. А как се членуват думите от мъжки род, единствено число, се осмисля за час. Още един час е нужен за упражнение. После при писане винаги се проверява дали е членувано както трябва, това е единственото усилие.
 
– Може би не ни харесва идеята за правилата, защото отнемат от свободата ни?
– Спазването на езиковите норми е свързано с отношението ни към нормите въобще.
Ако някой смята, че правилата за движението по пътищата го ограничават, и ги нарушава с риск за себе си и за другите, какво остава за съобразяването с правописно правило?
Но езиковата норма не спъва мисълта, нито заличава нейната оригиналност. Правописните, пунктуационните или правоговорните грешки са резултат на невежество, а не на бунтарство.
Мисля, че с основание изискваме от училището да осигури стабилна подготовка на децата по родния им език и да ги мотивира да се изразяват без груби грешки.
Училището дава знания и изгражда умения и в тази област, но поддържането и усъвършенстването им продължават и извън, и след него. Хубаво е, че днес в клас се обръща повече внимание на проблемите на езиковата култура, отколкото
преди двайсетина години.
Тази промяна е обвързана с приемните изпити (след VII клас, но и в някои вузове) и с планираните матури. Съществена част от всички тях е проверката на езиковата компетентност. Най-грамотните ни ученици като че ли са добре подготвените седмокласници. Лошото е, когато решат, че от 8. клас нататък няма защо да разсъждават дали еди-къде си трябва да има запетая, или не.
 
– Значи горният курс не стимулира усърдието им по отношение на правописа?
– Според мен колегите от средния курс имат най-голяма заслуга за езиковата култура на учениците (след ограмотяването в началното училище). В периода 4–7 клас се правят стотици упражнения и тестове. На мнозина преподаватели в гимназиалната степен практическите занимания с правопис и пунктуация им изглеждат елементарни и се придържат към по-теоретичния подход на учебниците по български език, които изследват предимно стилистиката и историята на езика. Жалко, защото има ефект от решаването на езикови задачи.
 
– Какво можем да направим вкъщи, за да поощрим детето си да говори и пише книжовно?
– Да му осигурим речници – правописен, правоговорен, синонимен, на чуждите думи в българския език, и то последните издания на Института за български език – в тях се отразява актуалното състояние на книжовните норми и на речниковия фонд. Удобен за ползване справочник за основните езикови правила също е нужен – един, не десет! (Същата работа върши и предговорът към правописния речник.) Подтиквайте детето да проверява спорната дума в речника, не му подсказвайте правописа є!
 
– Не звучи трудно.
– Това е лесното. По-сложно е да направим писането естествена съставка на ежедневието. Поизчезнаха бележките кой кога ще се върне, какво трябва да се купи; написаните на ръка поздравителни картички са рядкост, дневниците са изключение, за благодарствените писма да не говорим. Нещо повече: мнозина все още пишат на латиница своите имейли или мнения във форумите, въпреки че има кирилица, а това не подпомага спазването на книжовните норми на родния език.
Родителите биха могли да стимулират децата си да пишат повече и на кирилица. Да ги насърчават от първи клас да си водят дневник или записки при пътувания,
да очакват от тях картички от екскурзии, да им подскажат, че е хубаво книгите за подарък да се надписват, да предложат поканата за рождения ден да бъде писмена.
Изобщо внасянето на дози „писмовност“ в домашния живот е полезно и забавно.
 
– Да, но как да предизвикаме ентусиазъм у децата си по отношение на правилното изразяване?
– Да се възползваме от всеобщата слабост на нас, грешните хора – радостта от откриването на чуждите пропуски. Децата биха могли да записват или да заснемат бисерите и куриозите в речта край нас, да си направят сбирка, да излъчат „фаворит“.
 
– Май с най-голямо удоволствие посочват грешките на своите родители.
– Нашата школа „Лого 3“ ще предложи курс по правопис за завършили училище. След като има хиляди курсове по чужди езици, защо да няма и такива по родния език? Може би сред нашите курсисти ще има и родители.