Памук от устойчиви източници

ИКЕА е първата компания от световен мащаб, изцяло използваща памук от по-устойчиви източници

Памукът е важна суровина за ИКЕА, използвана в редица продукти, от дивани до хавлии. Когато се отглежда по традиционния начин, за памука се използват големи количества химикали и вода, което повишава разходите и ограничава до минимум печалбата на фермерите. Целта на ИКЕА да използва памук само от по-устойчиви източници означава, че доставчиците ще използват по-малко вода, химически торове и пестициди, като в същото време увеличават своята печалба.

„Тази година поставяме началото на една нова ера за памука, използван от ИКЕА. Достигайки целта 100% от нашия памук да идва от по-устойчиви източници е голямо постижение, но също така отбелязва началото на следващото предизвикателство пред нас – да поддържаме постигнатото дотук и да открием нови начини за подкрепа на производителите по света,“ заяви Прамод Сингх, ръководител Направление памук в ИКЕА.

Памук от по-устойчиви източници означава памук, отглеждан по стандарта Better Cotton. От септември 2015 г., цялата суровина, използвана в продуктите на ИКЕА, ще бъде от по-устойчиви източници. Основните пазари, които доставят памук на компанията, са Индия, Пакистан, Турция, Китай, САЩ и Бразилия.

Постигнатият резултат е част от дългосрочна стратегия, която има за цел да преобрази памучната индустрия. През 2010 г. ИКЕА, заедно с природозащитната организация WWF и други водещи публични и частни институции, дадоха старт на Инициатива за по-добър памук (Better Cotton Initiative, BCI).

Заедно със своите партньори, ИКЕА се стреми да направи устойчивия памук по-достъпен и по-добър за околната среда и за хората, които го отглеждат.