ПЕТЪР ДЪНОВ. ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

под съставителството на   д-р Светла Балтова

В навечерието на 160  години от рождението на Учителя Петър Дънов излиза книгата „Петър Дънов. За България и бъдещето на човечеството“.

Очаквайте на 2 юли!

За книгата

Каква е ролята на българите в тези критични времена?

Живеем в съдбовни времена, в които планетата ни преминава на ново вибрационно ниво. Според Учителя Петър Дънов природата, обществото и отделният човек претърпяват радикални промени, след които нищо от старото няма да остане. Подготвя се почвата за това, за което говорят свещените писания – идване на Царството Божие на земята, или както го нарича духовната наука – Епохата на Водолея, когато принципите Братство, Равенство, Свобода, основани на Любовта, ще бъдат реализирани. Но предупреждава, че това няма да мине без катаклизми, без бури, защото бурите носят след себе си чистия въздух.

Каква е ролята на българите в тези критични времена?

Според Учителя разумните сили в природата са приготовлявали българите отпреди 5400 години за днешните времена.

В еволюционния път на човечеството България заема специално място. България е духовен кредитор на останалите народи, духовна банка – това е неговото послание. Важно е българинът да осъзнае себе си, качествата и добродетелите, които е придобил през хилядолетния си нелек живот, да се обърне към сърцевината си, която е най-устойчива.

Като живеят по Божиите закони и със словото на Всемирния духовен учител, заедно с Христовия дух, българите ще изпълнят мисията, възложена им от Небето.

 

Откъс

Предговор

Живеем в съдбовни времена, в които планетата ни преминава в ново вибрационно ниво. Според Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) тя излиза от тринадесетата сфера – пространство на груба и нечиста материя. Според всички духовни източници настъпва краят на една епоха: на Изток я наричат Кали Юга, в календара на маите – Краят на времената, всички свидетели на Духа говорят за завършек и ново начало.

Природата, обществото и отделният човек претърпяват радикални промени, след които нищо от старото няма да остане. Това е процес, който ще отнеме столетия, но сега сме навлезли във фаза на много интезнивно прeoбразуване. Ето защо думите, изречни от духовния учител Петър Дънов, са все едно казани днес. Той говори за „свещения огън на Любовта”, който ще слиза от Висшите реалности, и предупреждава, че на тази вибрация не всички ще издържат.

Подготвя се почвата за това, за което говорят свещените писания – идване на Царството Божие на земята, или както го нарича духовната наука, Епохата на Водолея, когато принципите Братство, Равенство, Свобода, основани на Любовта, ще бъдат реализирани. Учителя говори за създаването на Новия човек, новия Адам още в началото на ХХ век, предвещава идването на Новата епоха в множество беседи и лекции.

Особено внимание той отделя на мисията на славянските народи, чиито „преден отряд” са българите. Те са носителите на новата култура. Предупреждава, че това няма да мине без катаклизми, без бури, защото бурите носят след себе си чистия въздух.

Каква е ролята на българите в тези критични времена? Разумните Сили в Природата Бялото Братство са приготовлявали българите отпреди 5400 години за днешните времена. Сега те помагат на България.

Българският дух носи от дълбините на древността особена устойчивост, твърдост и постоянство. Според Петър Дънов, когато Господ иска да направи някой човек с мисия твърд и непоколебим в изпълнението й, праща го да се роди между българите. И българите ще изпълнят своята задача, защото в Божиите решения няма обратно действие.

Според Учителя българин е по-скоро титла, отколкото етническа и национална принадлежност.

Това име идва от дълбоката древност. Под „българин” разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология това е значението на думата „българин”.

Затова в началото на ХХ век младият Петър Дънов създава „Веригата за духовно повдигане на религиозния дух на българския народ”. „Веригата”, която се състои от поканени лично от него участници, има ежегодни събори от 1899 до 1915 г. В раздела за ролята на България са включени няколко абзаца от годишните събори на Веригата, но си заслужава да се намерят и прочетат протоколите изцяло. Публикувани са в сборниците „Всемировият Учител Беинса Дуно във Велико Търново” и „Учителя във Варна” и са издадени отново като „Веригата на Божествената любов” през 2007 г. По време на годишните срещи Учителя дава и свещения символ – Пентаграма. Пентаграмът е фигура от свещената геометрия, почитана и в други духовни школи. Беинса Дуно я описва с многопластово значение, като мощна жива фигура, която защитава и пази както участниците във Веригата, така и България от злини и бедствия.

В периода между двете световни войни Учителя работи много интензивно, в беседите, които изнася, има сила и дълбоки познания, те са вдъхновяващи и изцеляващи измъчената българска душа. В някои от тях дава предсказания и насоки за развитието на България. Няколко от тях, държани през 1919 г., са ключови и в книгата са поместени големи откъси от тях. Беседите от тази годишнина са наситени с особен заряд за осъзнаване на мисията на българите, а и насоката за развитие на цялото човечество. Когато четем пасажите за състоянието на Европа, виждаме колко малко се е променило човешкото съзнание. Препоръчвам да бъдат прочетени целите беседи.

По отношение на бъдещето той дава само две конкретни години – 1975-а, когато ще започнат според него да се вселяват множество напреднали души, даващи тласък на човешката еволюция, и 1999-а, когато „ще има много благоприятни условия за работа”. Във всички конкретни предсказания за събития Беинса Дуно твърди, че България до голяма степен ще е запазена от предстоящите катаклизми. Това твърдение гарантира с присъствието си между този народ, предупреждавайки, че то ще се изпълни при живот съобразно законите и принципите, дадени от Небето, и предадено чрез хилядите беседи и лекции, които изнася. Всички останали предсказания не са обвързани с конкретни дати, което е обяснимо, като знаем, че времето тече в земни мерки само в нашето човешко съзнание. Времевите периоди в беседите обикновено имат символично значение. Понякога той казва, че 100 години могат да се съберат в един ден, но и обратното е вярно – инерцията може да удължи идването на едно благо. Всичко е въпрос на съзнание. Много често се цититра цифрата 8000 години като времето на грехопадението, посочена в Библията, но тя според негови близки ученици е символична.

В много предсказания на други пророци се рисува мрачна картина на загиването на човечеството и наистина няколко човешки цивилизации са били унищожени от природните стихии, действащи според Волята на Бога. Настоящата е склонна да следва съдбата им заради това, че се е отклонила от правия еволюционен път, човешкият егоизъм и алчност са достигнали до крайни размери. Съвременните учени повтарят грешките на Атлантида с  опитите да се намесят в работата на Живата природа. Генното инженерство посяга все повече и по-надълбоко в тайнството Живот. Още в първия си писан труд – „За науката и образованието“, Учителя предупреждава, че който се е изправил срещу Великата майка, е бил захвърлен в нейната реторта и претопен. По времето на Атлантида ние не успяхме да прозорем най-дълбоките намерения на Черната ложа и да ги предотвратим – казва той,  – но Бялото Братство два пъти една и съща грешка не прави.

Една основна мисъл пронизва всичиките му предсказания за идващи катаклизми и коментарите за международното положение – човекът трябва да промени съзнанието си, да се повдигне в съзнанието си. Беинса Дуно често употребява думата „повдигане“ – повдигане на ново стъпало на еволюция, защото външните процеси се обуславят от вътрешната динамика на общочовешкото съзнание.

След бурите идва Новият ден. Това е Второто пришествие на Христа, като Любов и Светлина, които ще завладеят човешките души. Сега се приготвят условията за раждането на „Новия Адам”, т.е. човекът на шестата раса. Думата раса се употребява обичайно в окултната литература, включително и от Учителя. Тя няма това негативно значение, с което е натоварена предимно в последното столетие. С нея се обозначава определено еволюционно ниво на развитие. Окултната литература определя нас, съвременното човечество, в цялост, като пета коренна раса, която създава условията за идващата шеста раса – расата на светещите. Когато говори за нея, Учителя казва, че хората ще бъдат с различни цветове на кожата: бели, черни, жълти, червени, както сега, но много красиви, със съвършени форми.

В еволюционния път на човечеството България заема специално място. България е духовен кредитор на останалите народи, духовна банка – това е посланието на Учителя. Същевременно той я нарича „черният дроб” на общочовешкия организъм, т.е. мястото, където се преработват и неутрализират отровите. Затова аз казвам на българите да не се страхуват, защото те представят черния дроб на човечеството. Всички народи се страхуват да не изчезнат българите, защото с тях заедно ще изчезне и черният дроб.

В настоящо време България отново преживява трудни времена и е важно българинът да осъзнае себе си, качествата и добродетелите, които е придобил през хилядолетния си нелек живот, да се обърне към сърцевината си, която е най-устойчива. Тези, които усещат у себе си резонанса на думата българин, ще усетят непоклатимата сила, макар в момента тя да е дълбоко скрита. Ние сме най-жилавият и устойчив народ, който неколкократно като феникс се е възраждал от пепелта си, и пак ще го направим.

Като живеят по Божиите закони и със словото на Всемирния духовен учител, заедно с Христовия дух, българите ще изпълнят мисията, възложена им от Небето.

От съставителя