ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА НА Д-Р ПЕШЕВ И СПИСАНИЕ БЕЛА

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА НА Д-Р ПЕШЕВ И СПИСАНИЕ БЕЛА
 
 
МЕСЕЦ МАРТ
 
 Първа седмица – Анелия Терзиева
 
 Втора седмица – Иванка Тошкова
 
 Трета седмица – Пауна Цветкова
 
 Четвърта седмица – Силвия Христова
 
Победителят за месец март, който печели избелване на зъби е
Биляна ЛЕОНАРДОВА
 
МЕСЕЦ АПРИЛ
 
 Първа седмица – Рангел Бръмбаров
 
 Втора седмица – Росица Симеонова
 
 Трета седмица – Мирослав Пенев
 
 Четвърта седмица – Кристина Желева
 
 МЕСЕЦ МАЙ
 
Победителят за месец април, който печели избелване на зъби е
Цвята ДИМИТРОВА

 

 Първа седмица – Мария Иванова
 
 

 Втора седмица – Галяна Торбова
 

 

 Трета седмица – Руска Димитрова
 
 

 

 Четвърта седмица – Иван Гьоков
 
 

 

 Пета седмица – Люба Герасимова

 

Победителят за месец май, който печели избелване на зъби е
Господин ГОЧЕВ