Проект ДОМИНО

Нестле България отвори вратите си за проекта ДОМИНО

На 23 ноември 2017 г. ученици и родители, учители и представители на институциите се събраха, за да отбележат стартирането на практическите обучения по проекта ДОМИНО – „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“ във Фабрика София за шоколадови изделия и бисквити на Нестле България.

„В Нестле вярваме, че помагайки на младите хора, ние се грижим за бъдещето. Това е наша отговорност и ангажимент, който поемаме към цялото общество. Щастливи сме, че днес именно тук – в сърцето на Нестле България, заедно с нашите ключови партньори – българските образователни институции, даваме по-добър шанс на младите хора за кариерен старт“, приветства гостите и учениците г-н Емануел Артур, изпълнителен директор на Нестле България.

За да подчертаят важността и ролята на дуалното образование за българското съвремие, присъединилите се към събитието бяха: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община, Мария Тодорова, директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ към МОН, Светла Димитрова, РУО – София-град, Надежда Богданова от Агенция по заетостта, Мардирос Зовикян – директор на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“, Нели Стоянова – директор на ПГХВТ „Д-р Г. Павлов“, Таньо Стойчев – директор ПГТЕ „Хенри Форд“. Гостите на събитието, придружени от ръководния екип на Нестле България, се запознаха с производствения процес във фабриката, която е компетентен център на Нестле групата за производство на Кит Кат и изнася висококачествени продукти за над 50 държави.

В рамките на посещението учениците от ПГМЕ „Н.Й. Вапцаров“, които ще се обучават в Нестле България, се запознаха с ключовите места във фабриката, където ще протече тяхната практика и разказаха за своите очаквания и надежди за успешна бъдеща реализация в компанията. Десетокласниците от специалност “Електрообзавеждане на производството“ ще посещават фабриката на Нестле един ден от седмицата. А в 11-и и 12-и клас практическите дни обучение ще бъдат увеличени съответно на 2 и 3 дни в седмицата, като учениците ще получават финансово възнаграждение, осигурено от Нестле България. Бъдещите електротехници ще имат възможност да практикуват наученото в училище под наблюдението на ментори от компанията и съобразно правилата за безопасност.

След три години те ще се разделят с ученическата скамейка с удостоверение за завършено дуално обучение по швейцарски модел „учене чрез работа“, което допълва дипломите им за средно образование и сертификат за професионална квалификация за електротехник, специалност “Електрообзавеждане на производството“. Това ще разкрие пред тях множество перспективи за развитие в най-голямата компания за храни и напитки в света.