Проф. д-р Кристоф Цилински: Имунната ни система лекува ракови заболявания

Проф. д-р Кристоф Цилински е ръководител на центъра за ракови заболявания Academy Cancer Center във Wiener Privatklinik, в която се прилагат най-съвременните терапии на онкологичните заболявания и се лекуват много пациенти от Източна Европа. В своята дълга и забележителна кариера проф. Цилински ръководи няколко академични проспективни клинични изследвания в Катедрата по медицина на Медицинския университет във Виена и в Централноевропейската кооперативна онкологична група. Проф. д-р Цилински е председател на Интердисциплинарния раков център в Многопрофилната болница на Медицинския университет във Виена, както и член на научната комисия на Виенския онкологичен център. Автор на редица книги и над 450 публикации и рецензии за престижни научни издания. По-специално, в сътрудничество с Питър Бойл и други, той подготвя доклада „Онкологична ситуация: 2013 г.“, публикуван от Международния институт за превантивни изследвания (IPRI). Освен това той е главен редактор на ESMO – най-голямата европейска асоциация по онкология.

Д-р Цилински, как се провежда имунотерапията срещу рака?
Лечението се извършва чрез т.нар имунни чекпойнт инхибитори ( в момента използваме „ипилимумаб“, „ниволумаб“, „пембролизумаб“ и „авелумаб“, които таргертират различни молекули). Приемат се интравенозно.

С какво се различава имунотерапията от химиотерапията?
Лечението с имунни чекпойнт инхибитори е напълно различно от химиотерапията, тъй като то неутрализира парализата на имунната система, причинена от тумора, с цел да атакува тумора и да го унищожи. Това освобождаване от парализата позволява на собствената имунна система на тялото да атакува злокачествената тъкан, като резултат клетките на тялото разпознават туморната тъкан, която трябва да бъде унищожена.

Какви видове рак могат да бъдат излекувани с тази терапия?
Тъй като тези лекарства са сравнително нови, не са тествани на всички видове, но можем да кажем, че за момента има голям успех при меланома в метастазен стадий, също така при рака на белия дроб процентът на излекувани е голям.
Освен това, имунотерапията показва впечатляващи резултати при намаляване на растежа на тумори. В момента имаме много сведения за това как лечението с имунни чекпойнт инхибитори постига добри резултати в борбата с меланома, рак на белия дроб, на стомаха, на бъбреците, както и рак на дебелото черво и матката.

Подходящо ли е лечението за всеки пациент?
Това зависи от вида тумор, който се лекува: ако при злокачествена меланома или рак на бъбреците може да се предложи лечение без допълнителна селекция, повечето пациенти с друг вид рак реагират на лечението, когато туморът притежава определени характеристики, които позволяват на имунната система да го разпознае. Тези характеристики се откриват чрез молекулярни изследвания.

Какви други методи на имунотерапия възникват в момента?

Има две направления:

  1. Комбинация от различни имунни чекпойнт инхибитори, които таргетират различни молекули, разпознаващи туморни клетки; така се създава активация на различни клетки, като се увеличава нивото на разпознаване на имунната система.
  2. Генетична манипулация на клетките в тялото, които могат да разрушат тумора. Променените клетки се наричат CAR-T клетки. Те се размножават в лабораторни условия и се връщат в тялото на пациента чрез инфузия през вената на ръката. След това CAR-T клетките се борят с рака чрез кръвния поток.