Слънчевата енергия – неизчерпаема и достъпна!

… Знаете ли, че ако успеем да съберем слънчевата енергия, която попада върху земната повърхност за 20 минути, то тя ще бъде достатъчна, за да задоволи нуждите от енергия на човечеството за цяла една година?! Невъзможно е! Да, прави сте, не е възможно да съберем цялата тази енергия, но това не значи, че не трябва поне частично да я използваме. Тази възможност ни се дава от соларни топлинни (термични) инсталации, които произвеждат топлина и я доставят на системи за загряване на вода и отопление, както и от фотоволтаични (PV) инсталации, които произвеждат електрическа енергия и я подават в наличната мрежа. Фотоволтаиката в България обаче, е приоритет основно на големите проекти. За битовите потребители остава интелигентното и много ефективно решение, предлагано от соларната инсталация за подгряване на битова вода.

Не напразно през последните години тези системи се радват на постоянно нарастващ интерес. В България слънцегреенето, съгласно официалните данни на БАН, дава отлична база за използването на слънчевата енергия. Тъй като термичните соларни инсталации са актуална тема, сме подбрали 8 важни факта, който се надяваме да са ви от полза:

  1. Икономично е! За загряване на битова вода се употребява средно една четвърт от използваната в българските домакинства енергия. Повече от половината от топлата вода е необходима в банята, една трета е за пералнята, а останалата част се използва в кухнята. Инсталирането на енергийно ефективно решение за подгряване на битовата вода, като например соларна система, ще реализира реална икономия от сметките за енергия и ще ви направи по-независими от растящите цени на тока.
  2. Екологично е! Използването на фосилните и ядрени суровини въглища, нефт, природен газ и уран расте все повече, тъй като трябва да покрива увеличаващата се потребност от енергия на планетата. Тази тенденция, в комбинация с ограничеността на ресурсите, неизменно ще доведе до дефицит в енергоснабдяването. A слънчевата енергия е налична в неизчерпаеми количества! При това е достъпна за всички и напълно безплатна!
  3. По-голям бойлер, повече топла вода! Или защо бойлерът, подгряван от електричество, газ, нафта или твърдо гориво е по-малък, а соларният бойлер задължително трябва да бъде с по-голям обем? Обяснението е просто – за да можем през слънчевите дни да усвоим големия потенциал от енергия, а в облачните да разполагаме с достатъчно количество топла вода и да не нарушим домашния си комфорт. Точният размер на бойлера, който ни е необходим, се определя от броя живущи и индивидуалните нужди. Бош, като производител на компоненти за соларни системи, работи с пълна гама документи и софтуерна симулация за оптималното му изчисляване. За едно четиричленно семейство например, се препоръчва 300-литров бойлер.
  4. Знаете ли, че има 2 вида слънчеви колектори – плоски селективни и вакуумно-тръбни? Съгласно проведено изследване на Ingolstadt University през зимния период плоските колектори са еднакво ефективни с вакуум-тръбните, а през някои дни дори са по-ефективни. Причината е в много добрата вакуумна изолация от околната среда, т.е. вакуумно-тръбните колектори остават покрити със скреж или сняг през деня и така работят реално много по-кратко време. По отношение на механични въздействия, като например градушки, плоските селективни колектори са генерално много по-устойчиви заради структурираното си предпазно стъкло.
  5.  Инвестицията ви ще се върне за период от 3 до 8 години! Конкретният срок зависи от консумацията на топла вода в домакинството, както и от цената на горивото, което пестим.
  6. Соларните колектори работят целогодишно! Добрите колектори преобразуват в топлина не само директното слънчево греене, но и дифузните лъчения. Така например през облачни дни колектор Bosch улавя до 300 W/m2 предимно чрез дифузна светлина, а в слънчеви дни уловената мощност е до 1000 W/m2. Тъй като през зимата събраната енергия не е достатъчна за пълното осигуряване с топла вода, всяка соларна система се нуждае и от конвенционален източник на енергия като електрически нагревател или котел.
  7. Топла вода в басейна и през не толкова топлите дни! Соларната енергия в бита може да служи както за подгряване на топла вода, така за подпомагане на отоплението или подгряване на вода в басейн. Инвестицията в система за подпомагане на отоплението пести до 30-40% от разходите за отопление. Особено рентабилно е изграждането на комбинирана инсталация, която през зимата подпомага отоплителната система, а през лятото подгрява водата в басейн, тъй като инсталираната колекторна площ се използва оптимално през цялата година.
  8. Отидете спокойно в лятна ваканция, произведената от вашата соларна система енергия няма да се загуби! Необходимо е системата ви да е снабдена с фабрична помпена група и разширителен съд, защото именно в такива моменти той поема високото налягане в системата, породено от липсата на консумация, без загуба на соларна течност. Затова производители като Бош са разработили пакетни решения, предварително оразмерени спрямо очакваното слънцегреене. Освен от намалената пакетна цена, клиентите печелят от сигурността и надеждността на такова решение.