Спортният министър до Иван и алпинистите

Спортният министър

до Иван и алпинистите
от Мирослава ИВАНОВА
Снимки Архив „Споделени върхове“
Биографията на нашите материали винаги е по-богата, отколкото това личи в текста, излязъл от печат или публикуван в интернет. Понякога при работата се натъкваме на интересни факти, събития и хора, които по една или друга причина не намират място в текстовете ни. Писмото на министър Нейков до Иван Кожухаров и участниците в „Споделени върхове” е един такъв интересен факт. Понеже не успяхме да го вмъкнем в текста „Иван, Монблан и алпинистите”, писмото се измъкна в отделен материал. Защо ли?
Обикновено общуването по силата на официалната кореспонденция не се отличава с особена емоционалност, нито пък с формулирането на големи истини. Това писмо е различно. Достатъчно е да се вгледате само първото му изречение.
Ето отново фактите накратко. На първи август 1991 година Иван Кожухаров катери в района на Манблан и попада под ударите на жестока каменна лавина. Инцидентът го обездвижва напълно и го запраща в тъмницата на собственото му тяло.
От тогава до днес алпинистът непрекъснато променя условията на тази тежка присъда и прави излизания и изкачвания в планината с помощта на приятели.
На 8-и септември 2009 година Иван Кожухаров заедно със своите приятели достига най-високата точка на Алпите – връх Монблан (според един по-свободен превод от френски, името на върха означава нещо като обратното на тъмница).
 
 До Иван Кожухаров – алпинист
и участниците в експедицията „Споделени върхове“ Монблан 2009
Уважаеми господин Кожухаров,
дами и господа,
Спортът е вълшебство, под чието въздействие сме попаднали всички ние. За подвига, който вие извършихте, са необходими не само сила, мъжество и дух, а и някаква магия, а именно тази на приятелството.
Пред инициатора за това изкачване можем само да се поклоним. Няма данни в Европа и изобщо в света да се е одъществявало такова изкачване от някой друг алпинист в подобно здравословно състояние.
Търсете нови върхове и ги превземайте!
Горд съм, че има българи като вас.
 Доц. Свилен Нейков
Министър на физическото възпитание и спорта
Просто е прекрасно, че в стъпките на тази експедиция влезе и един министър.
А спортът наистина е вълшебство, особено когато приятелството взема връх.