УВРЕЖДАНИЯ НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ

Увреждания на лицевия нерв
 
 
д-р Цветан ПЕШЕВ, стоматолог
 
 
 
 
 
  
 
Нервите в човешкото тяло са три вида:  сетивни (чрез които усещаме заобикалящия ни свят)  двигателни (чрез които движим мускулите на тялото си)  смесени.
Лицевият нерв (Nervus Facialis) е двигателен нерв. Той инервира цялата мускулатура на лицето. Уврежданията на този нерв водят до
 
 Снимка © Fritz Langmann – 123rf.com 
 
 
парези и парализи на мимическите мускули
Лицето става отпуснато, безжизнено, като маска. Най-честите увреждания се дължат на възпаления, травми, тумори, инсулти.
► Възпаленията са сравнително редки и са провокирани обикновено от херпесен вирус, поразяващ нерва, или от настиване на лицето (след дългото му излагане на студен вятър например).  Травмите се получават при притискане на нерва след счупвания и разместване на кости или при прекъсването му от срязване. ► Туморите,които се развиват в мозъка, притискат нерва и също дават симптоми на парализа на лицето.  Инсултите поразяват ядрата на нерва в самия мозък.
Независимо от причините за тяхното възникване парезите и парализите се изразяват съответно в намаляване или липса на тонус и движение на мускулите на лицето.
 
Симптомите
зависят от това, на кое ниво и кое клонче на нерва е засегнато. При инсулт се поразява целият нерв – ляв или десен. Лявата или дясната половина на лицето буквално увисват. Когато лекарите се колебаят между диагнозите инсулт и периферна парализа на нерва, тогава карат пациента да се опита да сбръчка чело. Ако човек може да набръчка чело, значи става дума за инсулт, ако не може – значи нервът най-вероятно е притиснат или прекъснат и става дума за периферна парализа, което е по-малко страшната диагноза. 
При засягане само на отделни клончета на нерва се развиват следните симптоми: челото не може да се набръчка, окото не може да се затваря, устният ъгъл се отпуска и човек не може да се усмихне или да свирне с уста, трудно приема течности, говорът се нарушава. Редки симптоми в този случай са загубата на вкус, долавян от езика, сухотата в носа, синуса и окото и повишеното възприемане на звук от едното ухо.
 
Диагнозата и лечението
на уврежданията на лицевия нерв се провеждат често от няколко лекари – невролог, специалист уши-нос-гърло и лекар по дентална медицина с хирургична специалност лицево-челюстна хирургия.
Най-важното е да се знае, че внезапното отпускане на лицето невинаги се дължи на инсулт. Освен това при инсулт симптомите на парализа рядко са само по лицето (засягат също ръката и крака откъм срещуположната на засегнатата страна на тялото). Постепенната загуба на двигателна способност се дължи най-често на процес, притискащ нерва в главата.
Уврежданията на нервите се лекуват много бавно и оздравяването им рядко е напълно, но всяко забавяне на лечението води до такива промени в нерва и мускулите, които значително намаляват шанса за успех. Днес с успех се прилагат множество хирургични техники и пластични операции, които до голяма степен компенсират уврежданията на лицевия нерв.