УКРОТЯВАНЕ НА ДЕМОНИТЕ В НАС

Укротяване на демоните в нас
 
от Райна АНГЕЛОВА, психолог
 
декември, 2011 г.
 
 
© Nikola Spasenoski | Dreamstime.com
 
Решението за промяна е израз на желанието ни да сме по-успешни, по-привлекателни, по-богати, по-свободни и най-вече – по-щастливи. Но това, което повечето не знаят, е, че промяната изисква най-напред
 
да отвориш вратата навътре към себе си
за да може впоследствие да бъдеш успешен и навън.
Да искаш да се промениш изведнъж, като с магическа пръчка, за да избягаш от нещо или за да доставиш удоволствие на другите, е лошо решение. Невинаги слънцето свети по-силно от другата страна на улицата. Пластичната операция или внезапната смяна на работата не водят до мигновеното отърсване от страховете, от усещането за несигурност и тревожност.
Истинската дълбока промяна означава променена житейска гледна точка за самия теб и за света извън теб.
Тя трябва да преодолее онази вътрешна съпротива, която ви закотвя да стоите на едно и също място. Парадоксално е да искаш да промениш живота си към по-добро и едновременно с това да обясняваш, че характерът ти не търпи промяна. Този парадокс е накарал Фройд да напише: „Пациентите държат повече на неврозите си, отколкото на самите себе си.“ Защото е трудно да преминеш от едно състояние към друго, което е същността на всяка една промяна. Във всеки момент ти се сблъскваш с изградените
 
защитни реакции, които те държат в здрава хватка
Личностната промяна не означава метаморфоза на „аз“-а. Тя е по-скоро превъзмогване на слабите и наблягане на силните страни, развитие на личностни качества и таланти. Всеки реагира емоционално различно на една или друга ситуация, изпитва страх или отвращение от дадена дейност, изпада в еуфория от друга. Трудно е да се дистанцираме или да се разделим със спонтанните си реакции. Но е възможно да се опитаме да ги разберем.
Първата крачка към промяната изисква идентифициране на емоциите и схемите ни на мислене. Или казано с други думи, усилие да опознаеш себе си.
Точно дефинираната цел е особено важна за предприетата промяна. Не е достатъчно да кажеш, че от утре ставаш нов човек. Лесно е да изречеш тези думи, но е още по-лесно да ги забравиш. Трябва да определиш ясно каква логическа еманципация искаш да претърпиш и средствата, с които ще я постигнеш.
Много често се изпада в заблуда, че е достатъчна само външна промяна – смяна на прическа, сваляне на килограми или преместване на друг адрес. Тези неща могат да доведат до временно успокоение, но не и до решение на проблемите с нашите страхове.
Укротяването на собствените ни демони минава през целенасочена и упорита работа за личностното ни развитие, в способността да преминем от едно състояние в друго, което ще ни позволи да живеем в мир със самите нас.