Учи в България, завладей света!

ЗАПОЧНА „УЧИ В БЪЛГАРИЯ, ЗАВЛАДЕЙ СВЕТА!“, II национално издание 2017, НАТФИЗ

Превантивна кампания срещу интелектуалната миграция на младите българи!

За втора поредна година преподаватели и възпитаници на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ посвещават авторитета и работата си в Академията в подкрепа престижа на българското висше образование.

Проектът вече започна с Национално турне в Кюстендил (28, 29, 30 и 31 март) и продължава в 12-ет от градовете в страната: Пазарджик (25 април), Стара Загора (25, 26 и 27 април), Пловдив (27 април),   Хасково (27 и 28 април), Бургас (2 и 3 май), Ямбол (3 и 4 май), Сливен (4 и 5 май), Варна (24 и 25 април), Силистра (25 и 26 април), Велико Търново (26 и 27 април), Габрово (27 и 28 април), Плевен (28 и 29 април).

Младите жители на градовете, техните семейства и преподаватели, ще имат възможност да оценят резултатите от четиригодишното образование в НАТФИЗ, като видят спектаклите на абсолвентите на проф. Пламен Марков, проф. д-р Ивайло Христов, проф. Боньо Лунгов и доц. Ясен Вълчанов, а също и дипломните филми на завършващите специалностите във Факултет „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ.

Във Варна, Силистра, Велико Търново, Габрово и Плевен класът на проф. Пламен Марков ще представи спектаклите: „Бай Балчо споменува“ по Балчо Нейков, постановка проф. Пламен Марков; „ТРИ“ по Уолтър Уайкс, постановка Елица Йовчева (абсолвент по „Режисура за драматичен театър“ при проф. Пламен Марков) и „Те – jam session“.

Възпитаниците на проф. д-р Ивайло Христов ще посетят Ст. Загора, Хасково, Бургас, Ямбол и Сливен, за да представят „Комедия от грешки“ от Уилям Шекспир, постановка Мартин Киселов.

В Пазарджик, Ст. Загора и Пловдив младите кукленици от класа на проф. Боньо Лунгов ще представят спектакъла „Море от фантазия“, а студентите на доц. Ясен Вълчанов ще демонстрират  постиженията си в специалност „Театър на движението – Танцов театър“ пред младата публика в Пловдив.

Освен с дипломните спектакли и филми на студентите от НАТФИЗ, младите жители на градовете могат да посетят срещите с водещите преподаватели на Академията, които ще ги запознаят със специалностите, условията на европейска мобилност, подготовката и реда за кандидатстване през учебната 2017/2018 година.

Консултативните срещи ще се провеждат при „Вход свободен“ в театрите на градовете домакини на „Учи в България, завладей света!“.

За всички участници в срещите са предвидени безплатни  кандидатстудентски материали, Кандидатстудентски справочници и ваучери за 10% отстъпка при посещаването на кандидатстудентските групови консултации в София (през юни и август).

За пълноценното провеждане на кампанията, НАТФИЗ разчита на подкрепа и съдействие от всички, така че безвъзмездната консултативна помощ, да достигне и да бъде в полза на възможно най-широк кръг млади българи. Можем ли заедно да предложим на децата си достойна алтернатива, за да останат и да се развият, като пълноценни специалисти и личности в собствената си страна?

„Учи в България, завладей света!“ се реализира с националното медийно партньорство на БНТ и БНР, и медийното партньорство на ДАРИК.