3 НАЧИНА ЗА СГЪВАНЕ НА САЛФЕТКИ

3 начина за сгъване на салфетки
 
януари, 2009 г.
 
 
 
Използвайте салфетки от тежка тъкан. Най-добре – гладки, едноцветни и квадратни, с размери 45–50 см. Преди да ги сгънете, трябва да ги колосате и изгладите.
 
1. Шапката на епископа
Разгънатата салфетка разположете на масата в положение на ромб.
►  Ъгълът, който е най-близко до вас, сгънете нагоре (малко по-ниско от от срещуположния връх). Трябва да се получи триъгълник.
Двата долни върха сгънете нагоре, но без да ги съединявате.
  Върхът, образувал се отдолу, сгънете малко по-ниско от първия връх.
  Края на последния връх леко отгънете надолу.
 
2. Ветрило
Сгънете салфетката през средата. Получения правоъгълник обърнете с по-тясната страна към ръба на масата. В посока от вас нагоре направете 8 дипли (както се сгъва ветрило), разглаждайки добре всяка една.
Пак сгънете салфетката през средата, така че диплите да се окажат с отворената част надолу.
  Горния ръб сгънете в дипла и хубаво я изгладете. Хванете горния ляв ъгъл и го подпъхнете под срещуположния край на диплата. Хванете с два пръста мястото, където го подпъхнахте, и обърнете салфетката да легне върху дясната си страна. Придържайки с една ръка, разгънете ветрилото с другата.
 
3. Риза
Сгънете салфетката през средата, така че да се получи равнобедрен триъгълник. По средата на дългата страна на триъгълника направете чрез плавно сгъване „яката“ на ризата (виж снимка 3).
Обърнете салфетката от другата страна и сгънете двата остри ъгъла нагоре, като ги кръстосате. Отново обърнете салфетката и сгънете „рамената“ (толкова широки, колкото вие желаете). Долния край на салфетката леко сгънете нагоре. От цветна хартия изрежете папийонка и я закрепете към салфетката.