4 х 8068

4 х 8068

от Мирослава ИВАНОВА
Снимки Николай ПЕТКОВ, Дойчин БОЯНОВ 
ноември, 2009 г.
Представям ви най-добрия български височинен отбор. Боян Петров, Николай Петков, Николай Вълков и Дойчин Боянов (от ляво на дясно – бел. ред.).
Обикновено снимките от експедиции са едни и същи и много скучни: затрупани със сняг палатки, разпънати на няколко хиляди метра височина; малки фигурки на бавно напредващи в бялата пустиня алпинисти…
Снимки, подобни на снимката на четиримата, са изключителна рядкост. Направена е на 6000 метра надморска височина, където отборът е спрял за малко, за да си поеме дъх и да се усмихне.
Знаете ли? На толкова високо алпинистите взимат със себе си само най-необходимото. Известно е, че един от добрите катерачи от по-старото поколение разполовявал дори кибритените клечки, за да намали теглото на раницата си. Всеки товар се пести, защото всичко тежи повече, отколкото в ниското. Усмивките – също.
Тези мъже със сигурност не казват „зеле“, за да бъдат усмихнати. Приятелството им говори вместо тях и интересното в случая е, че и след края на експедицията продължава да служи като доказателство, че
приятелство, създадено близо до върховете, е върховно.
Най-успешни са тези експедиции, върху които не успява да падне никаква сянка. Дори съм сигурна, че нямаше да забележите сянката на снимащия, ако аз не бях обърнала вниманието ви върху това. За радост нищо не помрачи щастливите мигове на българските алпинисти.
В края на юли тази година Николай Петков, Дойчин Боянов, Боян Петров и Николай Вълков достигат връхната точка на Гашербрум 1 и развяват българския флаг на височина 8068 м. Четиримата мъже са първите българи, стъпили на този връх. Посвещават изкачването си на 80-годишнината от организирания алпинизъм у нас.