dm България благодари на служителите си на „първа линия“

dm България благодари на служителите си на „първа линия“ с бонус в размер на 20% от месечно възнаграждение

През 2020 г. компанията е инвестирала над 100 000 лева в програми за обучение и развитие

Повече от 600 служители на dm България, които са на „първа линия“ в магазините и логистичния център на компанията получиха бонуси в размер на средно 20% от месечното си възнаграждение. Така водещата верига за търговия с дрогерийни стоки в България благодари на хората, които в условията на пандемия работят с клиенти и осигуряват непрекъсваемост на доставките на любимите на българите продукти за красота, лична хигиена, за дома, за бебето и домашните любимци. Стимулирането на служителите е важна част от политиката на dm да поставя човека в центъра на своята дейност – като клиент, служител и партньор.

Тази политика се изразява и в стремежа на dm да развива хората в компанията както професионално, така и личностно. Затова през 2020 г. компанията инвестира повече от 100 000 лева в различни обучения и курсове. Основен акцент в програмата за повишаване на квалификацията беше разширяването на обхвата на обучението на dm дрогеристи по австрийска програма и провеждането на продуктови тренинги и на курсове за личностно развитие и за работа с клиенти.

Повече от 600 служители с бонус

По време на коронакризата работеха повече от 80 магазина на dm България и служителите в тях бяха на „първа линия“ в обслужването на клиенти и успешно отговориха на повишеното търсене в първите седмици на извънредното положение. Те бяха подпомогнати и от колегите си от логистичния склад на компанията, които осигуриха непрекъсваемост на доставките и така стотици хиляди българи пазаруваха без затруднения любимите си продукти от огромния асортимент от над 14 000 стоки на dm България. Като израз на благодарност за усилията на своите повече от 600 служители в магазините и логистичния център, мениджмънтът на компанията взе решение да възнагради положените усилия с паричен бонус от средно 20% от месечното възнаграждение за месец септември.

Такова решение беше взето в рамките на концерна dm и в много други страни, в които компанията развива дейност.

dm гарантира здравето и работните места на всички свои служители

Като добър работодател, dm България предприе стриктни мерки за гарантиране на здравната сигурност на своите служители. Още с обявяването на първите случаи на Covid-19 в България, в спешен порядък бяха осигурени средства за лична защита за хората в магазините, логистичния център и централния офис, бяха поставени предпазни прегради на касите и знаци за спазване на дистанция във филиалите. Компанията осигури и средства за дезинфекция и така направи всичко възможно за запазване на здравето, както на служителите, така и на клиентите си, с което бе осигурено безопасно пазаруване при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Освен това служителите в централния офис и логистичния център бяха разделени на екипи и този режим на работа се запазва и към момента.

Хората оцениха изключително високо тези мерки и в периода на кризата нямаше напуснали служители по причини, свързани с пандемията. Освен това, в периода на извънредното положение dm България не само не съкрати нито един човек, но и назначи нови служители, тъй като компанията откри още три нови магазина в София, Шумен и Казанлък.

dm инвестира повече от 100 000 лева за развитие на хората в компанията

Ситуацията, предизвикана от коронакризата не повлия на програмите на dm България за развитие на хората в компанията. Основен акцент беше поставен върху обучението на „dm дрогеристи“. „Дрогерист“ е професия, която в немскоезичния свят – Германия, Австрия и Швейцария, съществува от десетилетия. Нейното развитие е свързано с нарастването на популярността на специализирани вериги за търговия с дрогерийни стоки като dm и разширяването на асортимента в тях, което налага в магазините да има специално обучени специалисти и така започва развитието на професията, която бързо се утвърждава като базова за сектора на търговията с дрогерийни стоки. Затова и през 2016 година dm въвежда в България специализирани обучения по австрийска програма като до момента над 100 служители на компанията са преминали едногодишни курсове.

Успоредно с това продължава и активното провеждане на продуктови тренинги и на обучения за работа с хора и личностно развитие, които в новите условия се провеждаха дистанционно. Всичко това е важна част от политиката на dm да подкрепя израстването на хората в компанията и за целта през 2020 г. бяха инвестирани повече от 100 000 лева. Това се оценява високо от служителите и те определят dm България като добър работодател, който биха препоръчали на своите близки.

dm подкрепя служителите си от първия им ден в компанията

Една от основните причини за високата оценка, която хората поставят на dm като работодател е отлично развитата система за въвеждане на нови служители. Всеки човек при започване на работа в компанията преминава през редица начални обучения, получава ментор, който да го въведе постепенно в задачите и среща подкрепа на всеки етап от развитието си.

Хората оценяват високо и възможностите за развитие в dm България. Успешните служители на компанията могат да се развият на позиции като вътрешен лектор и обучител, мениджър на филиал, регионален мениджър или мениджър в централния офис на компанията. Освен това хората имат възможност да участват и в редица международни проекти в рамките на концерна dm, които им предоставят незаменим опит в международна среда и повишават конкурентоспособността им като експерти в един бързо развиваш се сектор.

Във връзка с бонуса за служителите, Евелина Великова, управител на dm България заяви: „През 2020 година се доказа колко е важно компаниите да поставят човека в центъра на своята дейност. Ние от dm следваме тази философия от създаването на компанията и като добър работодател решихме да се отблагодарим на колегите ни, които понесоха тежестта на кризата.“