L’Oréal въвежда ново етикетиране

L’Oréal въвежда ново етикетиране, показващо екологичното и социално въздействие на продукта

Това е само една от новите устойчиви цели, които компанията си поставя до 2030 г.

L’Oréal стартира днес своята нова програма за устойчиво развитие „L’Oréal за бъдещето“. Тя поставя много амбициозни цели пред козметичната група с краен срок за изпълнение до 2030 г. В контекста на увеличаващите се екологични и социални предизвикателства L’Oréal ускорява трансформацията си към устойчив бизнес модел, силна социална ангажираност и грижа за планетата.

 • Трансформация на бизнеса на LOréal, съобразявайки се с планетарните граници:
  • До 2025 г. всички фабрики на L’Oréal ще постигнат въглеродна неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и използване на 100% възобновяема енергия;
  • До 2030 г. 100% от пластмасите, използвани в опаковките на продуктите на L’Oréal, ще бъдат или от рециклирани, или от биологични източници;
  • До 2030 г. L’Oréal ще намали с 50% парниковите си емисии на завършен продукт в сравнение с 2016 г.
 • Принос към разрешаване на глобални социални и екологични предизвикателства, следвайки безпрецедентен план, въведен през май 2020 г.:
  • LOréal ще инвестира 150 млн. евро за справяне с неотложни социални и екологични проблеми.

 За да даде възможност на потребителите си да правят по-устойчив избор, L’Oréal разработи нов механизъм за продуктово етикетиране, посочващ екологичното и социалното въздействие на всеки продукт със скала от А до Е. Механизмът е одобрен от независими научни експерти и проверен от независим одитор и ще бъде прогресивно въведен за всички марки във всички продуктови категории.

„Това е началото на нова ера в устойчивата революция на L’Oréal. Предизвикателствата, пред които е изправена планетата, са безпрецедентни и е важно да ускорим усилията си за опазването ѝ и за запазване на безопасните условия за човечеството. Правим това чрез промени в собствените си бизнес операции и чрез приноса си към обществото като цяло. Знаем, че най-големите предизвикателства тепърва предстоят и L’Oréal ще остане верен на амбицията си да оперира с мисъл за планетата“, заяви Жан-Пол Агон, председател и изпълнителен директор на L’Oréal.

Трансформация на бизнеса на LOréal, съобразявайки се с планетарните граници

„Планетарните граници“ са граници, които, ако бъдат пресечени, ще нарушат капацитета на Земята като местообитание за човешкия вид и неговото развитие. Уважението към Земята и осигуряването на безопасното място за живот за човечеството трябва да бъде приоритет през следващите десетилетия, както учените[1] единодушно се съгласяват. Поради което стремежът на L’Oréal е да премине изцяло към нов начин на управление на целия си бизнес, съобразно планетарните граници.

По тази причина групата на L’Oréal си поставя и нови измерими цели до 2030 г., за да се бори с изменението на климата, подкрепена от инициативата „Цели, основани на науката“[2], но също така ще предприеме и още една стъпка напред, като се изправи пред три други основни екологични проблема: запазване на биологичното разнообразие, устойчиво управление на водите и кръгово използване на ресурсите. За да гарантира, че бизнесът ѝ се съобразява с наличието на ограничени ресурси и действа коректно спрямо общностите, с които работи, L’Oréal не само ще продължи да намалява прякото си въздействие върху околната среда, но и ще ограничи въздействието на цялата си дейност, включително и на своите доставчици и потребители.

„През последното десетилетие ние силно преобразихме нашата компания, поставяйки устойчивостта в основата на бизнеса ни. С новите ангажименти, които поемаме, навлизаме в нова фаза на ускоряване на тази трансформация. Ще се фокусираме не само върху прякото ни въздействие върху околната среда, но и върху предоставяне на по-устойчив избор на потребителите, и върху постигането на положителни социални и екологични промени. Като лидер в индустрията, считаме, че наша отговорност е да допринасяме за изграждането на приобщаващо и устойчиво общество“, заяви Александра Палт, главен директор по корпоративна отговорност в L’Oréal.

Конкретен пример за това, което L’Oréal иска да постигне: до 2025 г. всички производствени, административни и изследователски обекти на Групата ще достигнат въглеродна неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и използването на 100% възобновяема енергия. Чрез този си ангажимент L’Oréal желае да допринесе за енергийния преход в страните, в които оперира.

Стимулиране на потребителите на L’Oréal да правят устойчив избор

L’Oréal счита, че въвеждането на бизнес екосистемата (клиенти, доставчици и потребители) е част от нейната корпоративна социална отговорност.

За да помогне на своите 1,5 милиарда потребители да направят по-устойчив избор, L’Oréal разработи механизъм за продуктово етикетиране, посочващ екологичното и социалното въздействие на всеки продукт. Етикетирането ще включва оценка по скалата от А до Е, като продуктът „А“ се счита за „най-добър клас“ по отношение на въздействието върху околната среда. Методът е одобрен от независими научни експерти, а данните са потвърдени от независимия одитор Bureau Veritas Certification. Етикетите и резултатите ще бъдат достъпни на уеб страниците на продуктите. Първият бранд, който ще въведе механизма тази година, е Garnier за всички свои продукти за коса. Garnier е третата по популярност марка за красота в световен мащаб и е лидер на пазара във Франция. Новото етикетиране постепенно ще бъде налично и в други страни, както и за други марки и продукти на L’Oréal.

Принос към разрешаване на глобални социални и екологични предизвикателства, следвайки безпрецедентен план, въведен през май 2020 г.:

L’Oréal обяви през май 2020 г., че ще отпусне 150 млн. евро за решаване на неотложни социални и екологични проблеми:

 • L’Oréal ще инвестира 100 млн. евро за справяне с ключови предизвикателства пред околната среда. 50 млн. евро ще бъдат използвани за финансиране на проекти за възстановяване на природни морски и горски екосистеми чрез фонд, наречен L’Oréal Fund for Nature Regeneration, който ще се управлява от Mirova, филиал на Natixis Investment Managers[3]. Други 50 млн. евро ще бъдат насочени към финансиране на проекти, свързани с кръговата икономика.
 • За да помогне на уязвимите жени, L’Oréal също създава благотворителен фонд от 50 млн. евро. Той ще подкрепи организации и местни благотворителни дружества в техните усилия да се борят с бедността, да помагат на жените да постигат социална и професионална интеграция, да предоставят спешна помощ на жени бежанци и инвалиди, да предотвратяват насилието над жени и да оказват подкрепа на жертвите. 

Относно ангажиментите на L’Oréal за устойчиво развитие: не започваме от нулата

L’Oréal осъзнава необходимостта да отговори на екологичните предизвикателства на доста ранен етап. Като производствена компания, тя взима решението, че намаляването на въздействието върху околната среда на нейните фабрики и дистрибуционни центрове е най-очевидната и необходима първа стъпка, с която да започне процеса  си на трансформация. Тази първа фаза е почти завършена.

 • От 2005 г. насам групата е намалила емисиите на CO2 на своите фабрики и дистрибуционни центрове със 78%, т.е. е преизпълнила първоначалната си цел за достигане на 60% до 2020 г., докато обемът на производството се увеличава с 37% за същия период.
 • В края на 2019 г. L’Oréal вече разполага с 35 въглеродно-неутрални обекта (което означава, че използват 100% възобновяема енергия), включително 14 фабрики.

През 2013 г. L’Oréal реши да се фокусира върху сърцевината на своята дейност – разработването на козметични продукти, и да стартира своята глобална програма за устойчивост „Споделяме красотата с всички“, като обяви осезаеми цели за устойчивост, които да постигне до 2020 г. В основата на програмата е иновативен инструмент, известен като SPOT (инструмент за устойчиво оптимизиране на продуктите), създаден за оценка и подобряване на екологичните и социалните показатели на продуктите от всички марки. Устойчивостта вече е напълно интегрирана в процеса на проектиране на новите продукти на Групата от най-ранен етап.

 • 85% от продуктите, създадени или реновирани през 2019 г., имат подобрен екологичен и социален профил.
 •  До края на 2019 г. L’Oréal успя да помогне на 90 635 души от общности в неравностойно положение да намерят работа чрез програми за солидарност и социално приобщаване.

L’Oréal е единствената компания в света, която е постигнала „A“ резултат и в трите класации на CDP – защита на климата, управление на водите, опазване на горите, 4 години подред.


[1] Концепцията за „планетарни граници“ беше дефинирана през 2009 г. от група учени под ръководството на Стокхолмския център за устойчивост и Австралийския национален университет.

[2] Инициативата „Цели, основани на науката“ (Science Based Targets initiative) е партньорство между CDP, Глобалния договор на ООН, WRI и WWF. Тя се стреми да насърчи компаниите да се ангажират с доброволен преход към икономика с ниски въглеродни емисии, в съответствие с траекторията +1,5 °C, препоръчана от международните експерти по климата.

[3] „Фондът на L’Oréal за възстановяване на природата“ (L’Oréal Fund for Nature Regeneration) ще бъде „Друг алтернативен инвестиционен фонд“ по смисъла на член L.214-24 III от Френския валутен и финансов кодекс и ще бъде създаден под формата на опростено акционерно дружество с променлив капитал. „Фондът на L’Oréal за възстановяване на природата“ ще бъде за L’Oréal и неговите филиали и няма да се предлага на трети страни. Освен това този документ не представлява „предлагане на ценни книжа за обществото“ по смисъла на Регламент 2017/1129 на ЕС („Регламент за проспектите“).